Każda branża potrzebuje specjalistów w swojej dziedzinie, a nic tak dobrze nie zwiększa kompetencji i umiejętności, jak warsztaty i szkolenia. Firma szkoleniowa to świetny pomysł na biznes, o ile wiemy, w jaki sposób przejść przez wszystkie wymogi formalne. Firma szkoleniowa a biznes plan - czy warto?

Czym zajmuje się firma szkoleniowa? 

Firma szkoleniowa to uzupełnienie oficjalnego, publicznego systemu szkolnictwa w Polsce. Praktycznie w każdej branży pracownik musi cechować się pewnymi umiejętnościami lub kompetencjami, których pozyskanie niejednokrotnie warunkuje awans lub w ogóle zatrudnienie w danej firmie. 

Dlatego potencjał założenia firmy szkoleniowej, skupiającej się na realizowaniu warsztatów, szkoleń, bootcampów czy e-learnigów jest ogromny. Coraz większy odsetek osób dorosłych nie chce poprzestać na oficjalnej ścieżce edukacyjnej i szuka sposobów na inwestycje w siebie. Co więcej, klientów nie musimy szukać jedynie wśród klientów prywatnych. Coraz więcej firm realizuje też pakiety szkoleniowe dla pracowników w ramach benefitów pozapłacowych. Warto znaleźć w rynku szkoleniowym odpowiednią niszę, która w relatywnie krótkim czasie pozwoli nam odnieść spory sukces. 

Podstawowe wymogi wymagane do założenia firmy szkoleniowej 

To, jakie wymagania musimy spełnić przed założeniem firmy szkoleniowej, zależy od tego, jaki zakres szkoleń będziemy oferować. W zdecydowanej większości branż szkolenia są nieregulowane w żaden sposób, co niejako zwalnia nas z obowiązku zabiegania o dodatkowe pozwolenia. Przykładem są firmy, które świadczą usługi szkolenia w zakresie umiejętności miękkich, interpersonalnych. 

Jeśli jednak decydujemy się na organizację szkoleń w zakresie:

  • Pielęgniarstwa,
  • Położnictwa,
  • Ochrony roślin,
  • Kierowania pojazdami mechanicznymi,
  • Przewozu materiałów niebezpiecznych

- niezbędne może okazać się uzyskanie dodatkowych pozwoleń, które umożliwią nam świadczenie usług szkoleniowych w tych obszarach. 

Dodatkowo każda firma szkoleniowa musi uzyskać akredytację kuratora oświaty. Taka akredytacja stanowi dużą wartość dodaną dla naszej firmy, a fakt uzyskania jej może być zachętą dla klientów, do skorzystania z naszych usług szkoleniowych. Akredytacja jest możliwa do zdobycia, gdy firma szkoleniowa działa już przynajmniej 1 rok, a także wdraża nowatorskie i efektywny metody szkoleń. Taka akredytacja jest płatna i kosztuje niewiele ponad 1000 złotych. 

Firma szkoleniowa a biznesplan - czy jest potrzebny? 

Podobnie, jak w przypadku każdej innej działalności, tak również przy okazji zakładania firmy szkoleniowej powinniśmy zadbać o przygotowanie odpowiedniego biznesplanu naszej działalności. Firma szkoleniowa, która posiada biznesplan, jest uznawana za bardziej wiarygodną pod względem organizacyjnym. To z kolei może stanowić bardzo mocną stronę w procesie starania się o dofinansowanie lub dotację z Unii Europejskiej.

Dodatkowo biznesplan firmy szkoleniowej da nam zielone światło do ubiegania się o innego typu zewnętrzne finansowania, które pozwolą na zakup dodatkowego sprzętu, zatrudnienie nowych ekspertów lub zwiększenie udziałów w rynku poprzez skuteczne działania reklamowe i marketingowe. 

Napisanie biznesplanu do celów wewnętrznych również jest świetnym pomysłem. Dzięki temu wszelkie aspekty organizacyjne są odpowiednio uporządkowane, a my jako przedsiębiorcy wiemy, jakie są cele krótko i długoterminowe oraz co zrobić, by je zrealizować.