Biznes plan to dokument, który jest niezbędny przy zakładaniu działalności gospodarczej - zwłaszcza, gdy właściciel nowej firmy ubiega się o dofinansowanie z urzędu pracy. Dla osób, które uruchamiają firmę po raz pierwszy, stworzenie biznes planu może być dość trudne. Z poniższego artykułu dowiesz się, jak stworzyć biznes plan do urzędu pracy.

Biznes plan - definicja pojęcia 

Biznes plan (z angielskiego business plan) to dokument, który tworzy przedsiębiorca zakładający działalność gospodarczą. Jego celem jest wskazanie, jaka będzie opłacalność uruchamianej firmy. Nieodłącznym elementem każdego biznes planu jest określenie charakterystyki działalności oraz plan finansowy. 

W biznes planie znajdują się informacje zarówno o najbliższej jak i dalszej przyszłości firmy. Osoba sporządzająca taki dokument musi również wskazać sposoby i środki służące do osiągnięcia wytyczonych celów. Stworzenie biznes planu jest wymagane zwłaszcza wtedy, gdy przedsiębiorca ubiega się o uzyskanie kredytu bądź dotacji na uruchomienie firmy z urzędu pracy.

Warto zaznaczyć, że biznes plan sporządza się nie tylko przy zakładaniu nowej firmy, ale również wtedy, gdy zmienia się profil działalności, np. poszerza się ofertę produktów. Sporządzeniu biznes planu należy zawsze poświęcić bardzo dużo uwagi, ponieważ to jego treść przesądza o tym, czy dana instytucja zdecyduje się na przyznanie dotacji czy wręcz przeciwnie. Biznes plan przedkłada się do wniosków o uzyskanie dotacji m.in. w urzędach pracy, ministerstwach, bankach i instytucjach unijnych. 

Jak napisać dobry biznesplan do urzędu pracy? 

O czym koniecznie należy pamiętać pisząc biznesplan do urzędu pracy? Warto wiedzieć, że nie ma jednego, uniwersalnego wzoru biznesplanu, ponieważ każda firma będzie działać w innych uwarunkowaniach rynkowych.

W związku z tym, każdy biznesplan musi być inny. Wygląd biznesplanu musi być też uzależniony od tego, czy sporządza się go w celu uzyskania dotacji z urzędu pracy. Instytucje przekazujące dotacje niejednokrotnie określają stosowne wymogi, które muszą spełniać wnioskodawcy ubiegający się o finansowanie, zatem należy mieć to na uwadze. 

Biznes plan do urzędu pracy krok po kroku 

Poniżej omawiamy, jakie elementy muszą koniecznie znaleźć się w biznes planie przekazanym do urzędu pracy w celu uzyskania dotacji na uruchomienie firmy. 

Najpierw umieszczamy podstawowe dane firmy: pełną nazwę, siedzibę, numer telefonu oraz numer rachunku bankowego. Następnie trzeba opisać życiorys właściciela firmy. Tej rubryce trzeba poświęcić odpowiednio dużą uwagę, ponieważ to właśnie kadra zarządzająca oraz jej kompetencje w ogromnym stopniu przesądzać mogą o sukcesie rynkowym firmy. Osoba uruchamiająca działalność musi tu wskazać, czy ma umiejętności niezbędne do prowadzenia firmy w konkretnej branży. W ramach życiorysu podajemy imię i nazwisko, datę urodzenia, wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności dodatkowe oraz doświadczenie zawodowe. 

Następnie opisujemy planowane przedsiębiorstwo - czym ma się zajmować, jakie usługi oferować, jaka będzie docelowa grupa klientów itd. Bardzo ważne jest także scharakteryzowanie konkurencyjnych podmiotów, które już działają na danym rynku. W biznesplanie nie może też zabraknąć informacji na temat orientacyjnych cen w przedsiębiorstwie, prognozy sprzedaży oraz zakładanych wydatków niezbędnych do uruchomienia przedsięwzięcia.