Stworzenie marki i osiągnięcie dzięki niej biznesowego sukcesu nie jest niczym prostym. Nie ma w tym nic dziwnego – właściwie w każdej branży konkurencja jest ogromna, a największe oraz działające najdłużej na rynku dysponują podmioty doświadczeniem oraz know-how. W takiej sytuacji coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na rozpoczęcie działalności oraz franczyzowy model sprzedaży.

Czym jest franczyza? Strony umowy franczyzowej

Franczyza jest taką formą organizacyjną przedsiębiorstwa, w której jeden podmiot – franczyzodawca – udziela drugiej stronie umowy (tj. franczyzobiorcy) pisemnego pozwolenia na korzystanie ze znaku firmowego, nazwy, technologii oraz know-how. W zamian za udzielane wsparcie (jest to najczęściej pomoc w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, materiały marketingowe, kontakty z dostawcami itd.), franczyzobiorca jest z jednej strony zobowiązany do stosowania się do zasad narzuconych w umowie przez franczyzodawcę (np. zakaz konkurencji itd.), z drugiej zaś – do uiszczania okresowych opłat.

Franczyzowy model sprzedaży – zalety

Franczyzowy model sprzedaży jest chętnie wykorzystywany w wielu branżach, w tym między innymi w gastronomii, sprzedaży detalicznej, bankowości oraz sprzedaży produktów pozabankowych. Taki stan rzeczy wynika z licznych zalet związanych z opisywanym modelem biznesowym.

Korzyści z działania w ramach franczyzowego modelu sprzedaży odnoszą dwie strony. Franczyzodawca „przerzuca” na franczyzobiorcę odpowiedzialność za prowadzenie działalności operacyjnej na danym terenie – jest to dobre rozwiązanie m.in. z uwagi na fakt, że to franczyzobiorca zazwyczaj dobrze zna lokalny rynek, upodobania klientów czy sposób działania konkurencji.

Korzyści w ramach działania franczyzowego modelu sprzedaży odnosi również franczyzobiorca, który już na starcie działalności biznesowej zyskuje rozpoznawalność. Dzięki działaniu pod szyldem znanej marki może on z łatwością wyróżnić się spośród dziesiątek mniej renomowanych podmiotów działających na lokalnym rynku.

Z jakimi ograniczeniami muszą liczyć się franczyzobiorcy?

Oczywiście, liczne zalety nie oznaczają jeszcze, że potencjalni oraz obecni franczyzobiorcy nie muszą liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Do słabości należą bez wątpienia takie aspekty jak:

  • konieczność ponoszenia opłat należnych franczyzodawcy (są one ustalone w umowie i stanowią np. określony procent od dochodów),
  • wymóg stosowania się do rozwiązań franczyzodawcy dotyczących np. wystroju placówki czy godzin jej otwarcia.

 Na popularność franczyzy jako sposobu organizacji przedsiębiorstwa wpływa z pewnością fakt, że do sprawnego działania na rynku nie zawsze jest konieczne posiadanie nowoczesnych technologicznie rozwiązań lub unikalnego produktu. Niejednokrotnie okazuje się, że do osiągnięcia silnej pozycji na rynku wystarczy „jedynie” sprawne zarządzanie oraz umiejętnie stosowany marketing. Połączenie tych aspektów oraz zaangażowania franczyzobiorców przyczynia się do sukcesu takich powszechnie znanych marek jak np. Żabka, McDonald’s czy Auchan.