Wizerunek firmy wpływa bezpośrednio na jej wyniki finansowe, ponieważ postrzeganie przez klientów firmy decyduje o jej sukcesie lub porażce. Na wizerunek wpływa wiele elementów, a jednym z nich jest identyfikacja wizualna. Czym dokładnie jest i z czego się składa? Odpowiedź znajdziesz w artykule.

Identyfikacja wizualna firmy  definicja

W dużym uproszczeniu identyfikacja wizualna pozwala odróżnić się jednej firmie od drugiej. Precyzując, jest to system znaków  graficznych, kolorystycznych oraz komunikacyjnych, które sprawiają, że klient identyfikuje je właśnie z tą jedną marką. System identyfikacji wizualnej firmy powinien dopełniać całości jej wizerunku, być spójny z działaniami oraz sposobem komunikacji przyjętym przez markę.

System identyfikacji wizualnej  elementy

Identyfikacja wizualna firmy opiera się na kilku czynnikach. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Nazwa firmy i logo

To zdecydowanie jeden z ważniejszych elementów SIW. Nazwa firmy powinna nawiązywać do jej profilu, być łatwa do zapamiętania i odróżniać się na tle konkurencji. Z kolei logo powinno jak najbardziej oddawać charakter firmy i nawiązywać do nazwy czy profilu działalności. Takie dopracowanie pozwoli bezbłędnie skategoryzować dany zestaw znaków graficznych do konkretnej marki. Przykładem może być logo firmy McDonald’s, którego charakterystyczne M” jest dzisiaj rozpoznawane chyba przez wszystkich.

Kolory firmowe

Kolory wykorzystywane nie tylko w logo, ale także we wszystkich materiałach dystrybuowanych przez firmę składają się również na jej całościowy wizerunek  na tzw. key visual, czyli zestaw elementów wizualnych charakterystycznych dla danej marki, które przewijają się w każdym z wydawanych przez nią materiałów (reklamowych, wizerunkowych, promocyjnych).

Materiały drukowane

Papier firmowy, koperty, ulotki, teczki, plakaty wszystko, co marka dystrybuuje w formie drukowanej, jest także elementem identyfikacji wizualnej. Wszystkie tego rodzaju materiały powinny być spójne z pozostałymi elementami SIW, zachowane w odpowiedniej kolorystyce czy wybranej typografii.