Telekonsultacje jako system informatyczny umożliwiający konsultacje lekarza z pacjentem

Telekonsultacje przede wszystkim usługa opieki medycznej, która umożliwia pacjentom konsultowanie się z lekarzami i innymi specjalistami opieki zdrowotnej poprzez rozmowy telefoniczne lub wideokonferencje. Lekarze i specjaliści korzystają z telekonsultacji, aby udzielać porad medycznych. Za pomocą tego rodzaju metod leczenia, lekarze udzielają porad ludziom na całym świecie w wybranym przez nich czasie i miejscu. Wiele osób szuka telekonsultacji, gdy jest chorych lub kontuzjowanych. Może to pomóc im poradzić sobie z ich stanem i szybciej wrócić do zdrowia.

Na telekonsultacje można umawiać się za pośrednictwem dedykowanych platform, między innymi poprzez: https://e-recepta.net/recepta. Personel gabinetu lekarskiego zada kilka pytań dotyczących historii zdrowia pacjenta i objawów. Następnie lekarz zdecyduje, kiedy i gdzie odbędzie się konsultacja. Większość konsultacji przeprowadzana jest zdalnie przez komputer, telefon, ale część przeprowadzana jest osobiście w szpitalu lub gabinecie lekarskim. W obu przypadkach konsultacja dociera do wybranej lokalizacji znacznie szybciej niż zwykle i może przebiegać znacznie sprawniej.

Biura mogą również korzystać z telekonferencji w celu zaspokojenia potrzeb związanych z opieką zdrowotną, których nie można rozwiązać na miejscu. Na przykład lekarze mogą wysyłać członków personelu do odległych obszarów, aby zapewnić opiekę medyczną potrzebującym pacjentom. W ten sposób czas oczekiwania na pacjenta nie spowalnia codziennej pracy gabinetu. Ponadto specjaliści z różnych dziedzin mogą połączyć siły, aby zapewnić wyjątkowy poziom leczenia pacjentów ze złożonymi przypadkami. Wszystkie te czynniki sprawiają, że telekonsultacje są nieocenionym źródłem informacji dla wszystkich pracowników służby zdrowia.

Kolejną wielką zaletą telekonsultacji jest między innymi umożliwienie pacjentom z urazami lub chorobami uzyskania porady medycznej. Lekarz przeprowadzi wywiad, dopóki nie zrozumie on konkretnego schorzenia lub planu leczenia na tyle jasno, aby udzielić mu porady na ten temat. W ten sposób pacjenci z niewielkimi lub przejściowymi dolegliwościami mogą nadal korzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów, gdy wracają do zdrowia. Alternatywnie, osoby z poważnymi schorzeniami, które uniemożliwiają im podróżowanie, mogą nadal uzyskać pomoc medyczną poprzez telekonsultacje online.

Warto również zaznaczyć, że cały system e-zdrowia stale się rozwija i wprowadzane są nowe udogodnienia dla pacjentów, ich rodzin, a także personelu medycznego. Rozwiązania wspierają opiekę zdrowotną, skracają czas realizacji zleceń oraz ułatwiają dostęp do danych medycznych.

Co to jest e-recepta?

Elektroniczne recepty to bezpieczny, a także wygodny sposób na zakup leków wystawionych przez lekarza. W przeciwieństwie do recept tradycyjnych e-recepty są wystawiane przez program powiązany z internetowym kontem pacjenta (IKP) i w ten sposób mogą być realizowane bez konieczności drukowania. Choć E-recepta jest inna (zapisy cyfrowe zamiast papierowych), to nadal zawiera ona wszystkie niezbędne informacje potrzebne do zakupu leków. Jest to szybkie oraz wygodne rozwiązanie w ramach systemu e-zdrowia zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów.

Jakie są zalety korzystania z e-recepty?

Po pierwsze, cyfryzacja sprawia, że nowe elektroniczne recepty są łatwiejsze do odczytania zarówno dla pacjentów, jak i farmaceutów. Eliminuje to między innymi problemy takie jak nieprawidłowe dane, zagubione pieczęcie czy też niewyraźne pismo ręczne lekarzy. W ten sposób eliminuje się ryzyko odrzucenia recept przez farmaceutów i braku możliwości wykupienia określonych leków.

Elektroniczne recepty są realizowane w aptekach, a także są dostępne za pośrednictwem aplikacji internetowej. Jeśli pacjent przypadkowo zgubi papierową receptę lub skasuje kod z poczty elektronicznej, telefonu komórkowego, zawsze może uzyskać do niego dostęp ze swojego konta na portalu IKP.

Elektroniczne recepty pozwalają również pacjentom na wykupienie części przepisanego leku oraz wykupienie reszty później, bez konieczności wystawiania odpisu. Na stronie IKP znajduje się również wykaz wszystkich wystawionych recept oraz dawkowanie i podawanie przepisanych leków w łatwym do zrozumienia formacie, do którego pacjenci mają dostęp w każdym momencie. Wszystko to odbywa się za pośrednictwem komputera (przeglądarki internetowej) albo też telefonu.

W jaki sposób otrzymać elektroniczną receptę?

Elektroniczne recepty są dostępne dla każdego obywatela Polski. Jest to podpis elektroniczny, który pozwala na weryfikację tożsamości, a także przeprowadzanie transakcji urzędowych przez Internet. Można ją założyć online lub w punkcie potwierdzającym (urząd lub też bank). Usługa ta jest bezpłatna oraz ważna przez trzy lata. Po uzyskaniu Profilu Zaufanego należy zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta i potwierdzić swój adres e-mail, a także numer telefonu. Potem przy każdej wizycie będzie można otrzymać elektroniczne recepty.

Telekonsultacje i e-recepta - podsumowanie

Wielu pacjentów szuka telekonsultacji, gdy są chorzy lub kontuzjowani, ponieważ pozwala im to na natychmiastową interakcję z lekarzami po zarezerwowaniu terminu wizyty. Lekarze mogą również kontaktować się z pacjentami w odległych obszarach za pośrednictwem telekonsultacji, aby rozwiązywać problemy i zapewnić w ten sposób leczenie potrzebującym pacjentom. Pacjenci, którzy potrzebują pilnej pomocy medycznej, mogą również konsultować się z lekarzami online bez konieczności podróżowania.

Elektroniczne recepty (e-recepty) to przede wszystkim wygoda dla pacjentów. Elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej ułatwia oraz co najważniejsze przyspiesza uzyskanie informacji o stanie zdrowia. Elektroniczne recepty ograniczają również błędy związane z danymi pacjenta, brakującymi pieczątkami czy też błędnymi nazwami i dawkami leków itp. W związku z tym nie ma konieczności powrotu do lekarza w celu korekty danej recept. Elektroniczny system recept pozwala również na uzyskanie recept na leki stałe bez konieczności wizyty u lekarza. Lekarz wprowadza receptę do systemu, a pacjent potem otrzymuje SMS-em kod, z którym może udać się prosto do danej apteki w celu realizacji elektrycznej recepty.

Artykuł sponsorowany