Kalkulator wynagrodzeń przelicza kwotę brutto na kwotę netto należnego wynagrodzenia oraz podaje całkowity koszt zatrudnienia pracownika. Dzięki niemu można przeanalizować wszelkie obciążenia z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzenia.

W jaki sposób działa kalkulator wynagrodzeń?

Kalkulator wynagrodzeń pozwala nam obliczyć wielkość obciążenia z tytułu podatku dochodowego odprowadzanego za zatrudnionego pracownika oraz wyliczyć składki ZUS za niego należne. Oprócz obliczenia kwoty brutto-netto oraz netto-brutto kalkulator wyliczy całkowite koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem.

  • Kwota brutto - to wynagrodzenie zawierające podatek i składki ZUS.
  • Kwota netto - to wynagrodzenie wypłacone pracownikowi po potrąceniu zobowiązań składkowych i podatkowych.

Więcej na ten temat znajdziesz na : Kalkulator wynagrodzeń.