Prowadzenie własnej działalności to dla przedsiębiorcy wiele zupełnie nowych obowiązków, a także nowe koszty, które często stanowią duży problem w przypadku nowej firmy.  Sam pomysł i plan działania nie wystarczą - potrzebujemy przede wszystkim odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, które umożliwi kontrolę przepływów pieniężnych i w jak najlepszym stopniu zoptymalizuje koszty związane z prowadzeniem działalności i monitorowaniem jej płynności finansowej. W tym przypadku oprogramowanie SaaS może okazać się najlepszym rozwiązaniem. Dowiedz się, na czym polega ten model dystrybucji usług online!

Oprogramowanie SaaS - na czym polega?

Aktualnie na rynku istnieje wiele rozwiązań informatycznych, które mają ułatwić różnego rodzaju firmom zarządzanie ich finansami, a w szczególności procesami fakturująco-sprzedażowymi. Przykładem takiego oprogramowania jest system wFirma.pl, który umożliwia stałą analizę przepływów pieniężnych w firmie.

Oprogramowanie SaaS (Software as a Service) pozwala nam w znacznym stopniu zwiększyć efektywność korzystania z systemów informatycznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów z tym związanych. Systemy online, udostępniane w modelu SaaS pozwalają przedsiębiorcy nie tylko na optymalizację kosztów, ale również są  wygodne w użytkowaniu. Model SaaS to nic innego jak oprogramowanie udostępniane w formie usług, dostępnej online. Oznacza to, że przedsiębiorca nie musi instalować programu na urządzeniach stacjonarnych - wystarczy jedynie dostęp do internetu, aby zalogować się do swojego konta.

Ważne!
Ważne! Korzystając z oprogramowania udostępnianego w modelu Saas płacisz jedynie za te funkcje, z których korzystasz.

Zalety korzystania z oprogramowania Saas

  • dostęp przez 24/7  - masz dostęp do swojego konta z każdego miejsca o dowolnej porze. Wystarczy dostęp do internetu i dowolne urządzenie, za pomocą którego chcesz się zalogować

  • darmowe aktualizacje oprogramowania - nie ponosisz kosztów związanych z aktualizacją systemu. Kwestie te pozostają po stronie dostawcy usługi

  • system zgodny z obowiązującym stanem prawnym - nie musisz martwić się o zgodność systemu z aktualnymi przepisami. Dostawca oprogramowania dba o jego dostosowywanie do stale zmieniającego się prawa

  • nie ponosisz opłat związanych z zapewnieniem infrastruktury IT - usługa SaaS udostępniania jest online, zatem nie występują koszty instalacji programu oraz jego stałego utrzymywania

Usługi udostępniane w modelu SaaS to przyszłość!

Coraz więcej różnego rodzaju procesów - sprzedażowych i rozliczeniowych - ze świata offline przenosi się do rzeczywistości online. Związane jest to z wszechobecnym rozwojem technologicznym oraz wzrostem popularności internetowych punktów sprzedaży.

Oprogramowanie SaaS to przyszłość funkcjonowania firm w internecie, ponieważ pozwala przedsiębiorcy nie tylko na stałe monitorowanie procesów sprzedażowych i płynności finansowej firmy, ale także na sprawny kontakt z klientami, bez względu na czas i miejsce.