Każdy z nas posiada inne cechy osobowości. Dzięki temu, że jesteśmy różni, możemy odnaleźć się w innych zawodach i stać się ekspertem w danej dziedzinie.

Niektórym z łatwością przyjdzie zostanie grafikiem komputerowym, a inni dużo lepiej będą się czuli w roli handlowca. Cechy przypisane poszczególnym zawodom to nie tyle kwestia stereotypów, ale predyspozycji, jakie posiadają niektóre osoby, do jego wykonywania. Dla przykładu księgowy powinien wykazywać się skrupulatnością i odpowiedzialnością, natomiast marketingowca bardziej wyróżnia kreatywność i spontaniczność. Jakie cechy natomiast powinien posiadać skuteczny negocjator?  Przeczytaj, co charakteryzuje osoby, którym korzystne negocjacje handlowe przychodzą z łatwością.

W czym tkwi sukces negocjacji ?

Analizując atrybuty dobrego negocjatora należy zwrócić uwagę nie tylko na cechy osobowości, ale również na wygląd i posiadaną wiedzę. Nie wystarczy mieć odpowiednie cechy charakteru, aby skutecznie przeprowadzić negocjacje. Negocjator powinien umieć wykorzystać techniki negocjacyjne, wyglądać reprezentatywnie i odpowiednio do okazji oraz posiadać szeroką wiedzę na temat przedmiotu negocjacji. Ubiór skutecznego negocjatora powinien wskazywać na jego profesjonalizm i tym samym wywoływać zaufanie u rozmówcy.

W pewnych sytuacjach to właśnie wygląd negocjatora może zadecydować o pomyślności rozmów. Jeśli zadbamy o pozytywny odbiór już na wstępie spotkania, to dalszy przebieg spotkania zależeć będzie od umiejętnego rozegrania rozmowy.

Jak przygotować się do podjęcia negocjacji?

Choć negocjacje są procesem dynamicznym i do końca nie da się przewidzieć tego, jak mogą się potoczyć. Jednak jak w przypadku każdej ważnej rozmowy należy podejść do nich odpowiednio przygotowanym, zarówno mentalnie, jak i merytorycznie. 

By ułatwić sobie przebieg negocjacji, należy na wstępie określić cel spotkania oraz to, co zamierzamy dzięki niej osiągnąć. Warto zdać sobie sprawę, jakie potencjalne korzyści można osiągnąć w wyniku rozmów oraz to, co w zamian można poświęcić. 

Szykując się do podjęcia rozmów warto zaopatrzyć się w twarde argumenty oraz dane, które pomogą przekonać rozmówcę do swoich racji. Warto starać się również by każdy przytaczany w negocjacji argument był poparty informacjami, opiniami czy faktami pochodzącymi z wiarygodnych źródeł. 

Ważną częścią przygotowań powinna stać się strategia działania, która pozwoli ustalić priorytety i kluczowe aspekty spotkania. Podejmując się rozmów, warto być również świadomym własnych asów w rękawie, czyli atrybutów, które gwarantują przewagę nad przeciwnikiem i pozwolą na przekonanie go do własnych racji. 

Czego unikać prowadząc negocjacje?

Wiedza o tym, czego nie robić podczas negocjacji jest tak samo ważna, jak zasady, których należy przestrzegać. W rozmowie między dwiema stronami ważna jest nie tylko siła argumentów i własnych racji, ale i otoczka całej rozmowy, która jeśli tylko zostanie dobrze zaaranżowana, może pomóc w osiągnięciu sukcesu. 

 • Aranżując rozmowy negocjacyjne postaraj się, by nie odbywały się one w godzinach popołudniowych w przedziale czasu między 13.00 a 15.00 - są to godziny w których większość ludzi staje się niecierpliwym i nerwowym, co nie sprzyja sukcesowi. Należy zadbać również o otoczenie i planowanie przestrzeni, niewiele osób wie, że odpowiednie położenie przy stole gwarantuje przewagę nad rozmówcą.
 • Staraj się nie zadawać pytań, które mogłyby świadczyć o Twojej niewiedzy czy nie zorientowaniu. Do spotkania powinieneś podejść z rozległą wiedzą na dany temat, by uniknąć elementu zaskoczenia.
 • Nie przerywaj i nie wchodź w zdanie swojemu rozmówcy, takie zachowanie świadczy nie tylko o złych manierach, ale i wskazuje na brak szacunku do drugiej strony. Podczas rozmowy liczy się pełna koncentracja i skupienie na słowach oponenta.

Jaką wiedzę powinien posiadać negocjator?

Wiedza, jaką powinien posiadać negocjator to przede wszystkim techniki prowadzenia negocjacji, sposoby na przygotowanie się do rozmowy, techniki negocjacyjne, stosowanie mowy niewerbalnej i werbalnej oraz taktyki perswazyjne. Negocjator również powinien wiedzieć jak opanować stres i jak zachować się w określonych sytuacjach. Dlatego też znajomość etykiety biznesowej to konieczność. W sytuacji, kiedy w negocjacjach biorą udział osoby innej narodowości, należy zapoznać się ze zwyczajami panującymi w danym kraju i wzorcami zachowań, by jak najlepiej interpretować intencje drugiej strony. Oczywiście najważniejszą wiedzą, jaką powinien wykazać się negocjator to szczegółowa znajomość własnej oferty oraz przewag. 

Najważniejsze cechy osobowości skutecznego negocjatora

Dochodząc do sedna sprawy, cechy skutecznego negocjatora są uniwersalne i sprowadzają się do umiejętności, które w większości można w sobie wypracować. Są to:

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem;
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • empatia;
 • pewność siebie;
 • umiejętność słuchania rozmówcy;
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • szybka adaptacja do nowej sytuacji;
 • kreatywność i analityczne myślenie.

Podsumowanie

Choć nie każdy posiada cechy urodzonego negocjatora, to uniwersalne umiejętności, które pomogą w prowadzeniu negocjacji można wypracować na własną rękę. By stać się bardziej skutecznym, należy przede wszystkim ulepszać umiejętność słuchania i zrozumienia rozmówcy oraz jego punktu widzenia, to właśnie na tej podstawie można konstruować argumenty oraz przekonywać do własnej racji, co niewątpliwie jest gwarancją skuteczności.