Zwrot za kasę fiskalną - rozliczenie zakupu

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie przychodów za pomocą kasy rejestrującej, mogą odliczyć od podatku kwotę odpowiadającą 90% wartości netto kasy, jednak nie więcej niż 700 zł.

Jak wprowadzić ulgę na zakup kasy w systemie wfirma.pl

Aby ująć zwrot za kasę fiskalną w deklaracji należy podczas jej generowania w zakładce BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT-7 (rozliczenie miesięczne) lub DEKLARACJA VAT-7K (rozliczenie kwartalne) uzupełnić odpowiednie pola w części E deklaracji.

Ważne pojęcia:

Podatek należny - VAT, który wynika z faktur sprzedaży

Podatek naliczony - VAT, który wynika z oryginalnych faktur zakupu

Jeżeli w pierwszym okresie (miesiącu, kwartale), w którym podatnik chce skorzystać z ulgi, podatek należny jest wyższy od naliczonego o co najmniej wartość przysługującej ulgi z tytułu zakupu kasy, to przedsiębiorca ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o całą kwotę tej ulgi.

Cały artykuł na ten temat znajdziesz na : Zwrot za kasę fiskalną.