Założenie własnego biznesu to zazwyczaj bardzo duży krok w karierze zawodowej człowieka. Wiąże się to zarówno z wydatkami, jak i ryzykiem, czy jednoosobowa działalność gospodarcza się utrzyma i będzie przyzwoitym źródłem dochodu. Mimo wszystko coraz więcej ludzi się na nią decyduje – przede wszystkim dlatego, że nie muszą się już przed nikim tłumaczyć, ponieważ stają się swoim własnym szefem. Jak do tego doprowadzić?

Kiedy jest nam potrzebna działalność gospodarcza?

Każda czynność zarobkowa, która wykonywana jest w sposób ciągły oraz zorganizowany spełnia definicję działalności gospodarczej. W związku z tym, musi zostać zarejestrowana. Niezależnie od tego, czy potencjalny przedsiębiorca zajmuje się sprzedażą gadżetów na aukcjach internetowych, czy udziela korepetycji, czy prowadzi jednoosobowy bar na weselach. Jeżeli te czynności dają stały przychód, powinien je zalegalizować.

Chcąc założyć jednoosobową działalność gospodarczą, należy wypełnić formularz CEIDG-1. W zależności od tego, ile ma się czasu i gdzie aktualnie się znajduje, przyszły przedsiębiorca ma cztery opcje na złożenie wniosku:

  • osobiście, w urzędzie miasta lub gminy;

  • listem poleconym (poświadczonym notarialnie);

  • elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego;

  • elektronicznie, bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego.

Więcej szczegółowych informacji na temat składania wniosku o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej znajdziesz tutaj: Rozpoczęcie działalności gospodarczej - Formy organizacyjne i prawne.

Jednoosobowa działalność gospodarcza - REGON i NIP

Kiedy pomyślnie przejdzie się przez rejestrację działalności gospodarczej i oficjalnie można mówić o sobie, że jest się przedsiębiorcą, kolejnymi ważnymi formalnościami są: zdobycie Numeru Regon oraz Numeru Identyfikacji Podatkowej.

Jeżeli w momencie zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej, przyszły przedsiębiorca miał nadany NIP, nie ulega on zmianie. Jeśli jednak w chwili składania druku rejestracyjnego CEIDG-1 nie posiada się NIPu, zostanie on nadany po rejestracji. NIP jest niezbędny do celów podatkowych – na przykład przy podatku od towarów czy usług (w przypadku płatnika VAT). Z kolei numer REGON to podstawa w kontaktach z urzędem skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba go także używać przy okazji rozliczeń oraz zawierania umów. Regon powinien też się znaleźć na wszystkich pieczęciach firmowych (zresztą tak jak NIP, adres i pełna nazwa firmy).

Cały artykuł znajdziesz tutaj » Jednoosobowa działalność gospodarcza krok po kroku