9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Ścieżka Zarządzanie i rozwój

W dniach 16 - 18 października już po raz 9. przedsiębiorcy spotkają się z przedstawicielami najwyższych władz państwowych, samorządowych, kluczowych instytucji kultury i świata nauki. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który w 12 ścieżkach tematycznych rozwinie hasło SMART - SAFE - SOLUTIONS, jak co roku odbędzie się w stolicy Górnego Śląska – w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Trwający trzy dni EKMŚP to okazja do spotkania ekspertów, przedstawicieli władz i doświadczonych przedsiębiorców. Organizatorzy planują wiele atrakcyjnych paneli dyskusyjnych i warsztatów, strefę wystawienniczą, strefę eksperta i networkingu. Program dyskusji będzie podporządkowany dwunastu ścieżkom tematycznym podczas których eksperci z całego świata zaprezentują szereg rozwiązań nie tylko dla sektora MŚP. Warto skorzystać z doświadczenia innych, poznać sposoby na rozwój i nowe tendencje na rynku biznesowym. 

Zgodnie z dominującymi w 2019 roku trendami w zarządzaniu i biznesie pośród tematów tegorocznego Kongresu pojawiły się w szerszej skali zagadnienia związane z HR w przedsiębiorstwie oraz start-upami. Na rynku pracy pojawili się millenalsi, pracownicy z tzw. pokolenia Y. Urodzeni w latach 80. i 90. XX wieku aktywnie korzystają z mediów i technologii cyfrowych. Charakteryzuje ich większa brawura, otwartość na nowe wyzwania. Ich obecność jest dla przedsiębiorców motywacją do przeprowadzania innowacji cyfrowych, a także zarządzania w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju w trosce o planetę. Stąd też kolejna, nowa ścieżka – Think Eco! 

Wątki ekologiczne przenikają do niemalże wszystkich przestrzeni biznesowych - od rynku edukacji, przez zarządzanie, pracowników i HR, po sprawy miejskie, samorządowe, a nawet marketingowe. Bardziej świadome, ekologiczne spojrzenie na świat to już nie moda, to dobry trend, a nawet konieczność.

Kongresowi towarzyszą Targi Biznes Expo oraz skierowany do samorządów terytorialnych ogólnopolski program Samorząd Wspiera MŚP. Zadaniem projektu jest wyłonienie i promocja tych, którzy stwarzają dogodne warunki prowadzenia działalności przedsiębiorcom sektora MŚP. Podczas Kongresu odbędzie się gala finałowa i wręczenie wyróżnień zwycięzcom. Na tegorocznym EKMŚP nastąpi też, połączone z otwarciem wystawy, ogłoszenie wyników konkursu Śląska Rzecz 2019. Konkurs promuje dobre wzornictwo i design z woj. śląskiego i opolskiego. Organizatorem jest Zamek Cieszyn. 

Pośród wydarzeń towarzyszących znalazła się także SoDA Conference #1 – Katowice.

Wydarzenie, w trakcie którego poruszony zostanie szereg tematów istotnych z punktu widzenia budowania przewagi konkurencyjnej firm z branży rozwoju oprogramowania. Omówione zostaną m.in. zagadnienia związane ze sprzedażą, marketingiem, HR, finansami, prawem i administracją. Odbędą się także: spotkanie członkowskie Regionalnej Izby Gospodarczej, Forum Akademicko – Gospodarcze oraz spotkanie Członków Rad Uczelnianych, Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości.

Udział w Kongresie jest bezpłatny! 
Na wydarzenie można zarejestrować się poprzez stronę Kongresu i przeznaczony do tego formularz na www.ekmsp.eu.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw - spotkanie

Ścieżka Zarządzanie i rozwój

Z bardzo bogatej tematyki dotyczącej zarządzania i rozwoju na 9. Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach rozwinięte zostaną wątki koncentrujące się na synergii współpracy biznesu, nauki i samorządu w kontekście międzynarodowym (Polska, Czechy, Słowacja), możliwościach jakie daje zastosowanie nowych technologii. Ważnym punktem programu będzie spotkanie warsztatowe i dyskusja z praktykami pod hasłem Management 3.0.

Panel poświęcony współpracy biznesu, nauki i samorządu na rynkach polskim, czeskim i słowackim obok informacji dotyczących możliwości i wyzwań związanych z prowadzeniem przedsiębiorczości ponad granicami dostarczy praktycznych wskazówek. Izby gospodarcze oferują wsparcie dla firm na pograniczu polsko-czesko-słowackim. Nauka i samorząd również mogą być partnerami biznesu w rozwoju innowacyjności i konkurencyjności.

Niesztampowe decyzje zarządcze, np. w kwestii sposobu transportowania towaru, mogą wpłynąć na rozwój przedsiębiorstwa. Podczas Kongresu zaprezentowane zostaną przesłanki do zastosowania nowoczesnych technologii w transporcie lądowym, powietrznym i morskim. Zgodnie z prognozami na przyszłe lata jednym z najgorętszych, testowanym obecnie trendem jest stosowanie pojazdów autonomicznych (bezzałogowych). Eksperci przewidują, że już w 2025 r. na ulicach będzie jeździć około 20 mln autonomicznych samochodów, a w 2035 r. co dziesiąte nowe auto będzie samochodem w pełni autonomicznym. Dobór środka transportu uzależniony jest od przewożonego towaru. Ważne są koszty, czas, lecz przede wszystkim bezpieczeństwo towaru. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie transportu intermodalnego, czyli przewozu ładunków wykorzystującego więcej niż jeden rodzaj transportu. 

Uczestnicy zdobędą także informacje dotyczące nowych generacji lotnisk i samolotów, nowych technologii transportu i magazynowania w transporcie morskim oraz wskazówki, gdzie szukać wsparcia, jeśli prezentowane na Kongresie podpowiedzi okażą się atrakcyjne i warte zastosowania we własnych biznesach. Władze państwowe i samorządowe udzielają wsparcia dla nowych technologii transportowych.

W części praktycznej ścieżki Management 3.0 (warsztat i dyskusja z praktykami) uczestnicy warsztatu dowiedzą się, jak tworzyć spójną wizję poprzez wyznaczanie angażujących celów, budować organizację opartą na dzieleniu się wiedzą. Innymi słowy jak projektować szczęśliwe środowisko pracy pozwalające utrzymać i przyciągać talenty, jak lepiej poznawać współpracowników i korzystać z ich wewnętrznej motywacji. 

Management 3.0 to nie tylko nowe podejście do przywództwa, to także prezentacja ewolucji roli lidera w polskiej i światowej kulturze zarządzania. Sposób na zwiększanie efektywności działań poprzez upełnomocnienie i samoorganizację zespołów.

Organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą 9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się w dniach 16 - 18 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to SMART - SAFE - SOLUTIONS. Udział w Kongresie jest bezpłatny.