Zastanawiasz się nad założeniem swojej działalności? Masz ciekawy i oryginalny pomysł na biznes? Nie czekaj! Zrealizuj go zanim ktoś Cię ubiegnie.

Marzenie na wyciągnięcie ręki - własna firma

Po przemianie społeczno-politycznej, jak grzyby po deszczu, zaczęły wyrastać nowe przedsiębiorstwa na rynku. Okoliczności nasiliły się w ostatnim dziesięcioleciu, kiedy to w naszym kraju zauważyć można także rozwój świadomości marketingowej oraz coraz szersze stosowanie PR'u. Niniejsze okoliczności przekładać zaczęły się na znaczny rozwój atrakcyjności na rynku, co oczywiście dla ewentualnego nabywcy stało się sprawą jak najbardziej korzystną. Wszystko to daje mu możliwość zaczerpnięcia z szerokiego wachlarza asortymentu, który nie może odbiegać jakością oraz ceną od pozostałych, dostępnych na rynku towarów. Nabywca na tym zyskuje. Inaczej sytuacja rysuje się w przypadku rywalizujących o nabywcę firm.

Genialny pomysł motorem handlu

Aby już na starcie mieć większe perspektywy w pojedynku o nabywcę, musimy dokładnie przeanalizować, czy nasz projekt jest innowacyjny, a jeżeli okaże się, że niekoniecznie, to należałoby rozważyć w jakiej części odróżnia się od konkurencyjnych, istniejących już na rynku. To istotne, bo o ile nabywca będzie miał wybór między naszym przedsiębiorstwem, istniejącym niedługo na rynku (znak handlowy nie jest jeszcze rozpoznawalny) a ofertą konkurencyjnej firmy, która w swoim dorobku ma różnorodne, długofalową praktykę, niestety w przeważającej części sytuacji zdecyduje się na tą drugą. Stąd też jeżeli mamy rewelacyjny pomysł na biznes, powinniśmy sprawić by był on w interesujący sposób przedstawiony naszemu odbiorcy (by także i jemu wydawał się ciekawą opcją do oferty konkurencji). Inaczej sytuacja się ma z projektami innowacyjnymi. Tu już na starcie mamy lepiej, bo nie posiadamy rywali, którzy mogliby nam zagarnąć target. W tym przypadku jednak jesteśmy zmuszeni poświęcić dużo czasu i finansów na rozpropagowanie swojego pomysłu. Bo nawet znakomity projekt, może nie przynieść dochodu jego właścicielowi, jeżeli nikt o nim wcześniej nie wie.

Plan, plan i jeszcze raz plan

Planowanie nie powinno zostać domeną jedynie ludzi o charakterze pedantycznym. To naturalna i niezbędna rzecz w biznesie. To właśnie na planowaniu bazować powinny wszystkie projekty tworzone w przedsiębiorstwie. Pierwszym takim planem winien być biznesplan. Za jego przyczyną mamy możliwość nie tylko szybciej wprowadzić przedsiębiorstwo na rynek i nim koordynować, ale również otrzymać fundusze z różnego rodzaju jednostek pomocowych (unijnych lub regionalnych). Znaleźć się w nim winny takie elementy, jak: analiza SWOT (szanse i zagrożenia, mocne i słabe strony), analiza konkurencji, analiza sytuacji wyjściowej (analiza targetu, który zamierzamy obrać, opis pomysłu, udział pieniężny, który mamy) oraz pieniężny plan na kilka kolejnych lat). Szczegółowo spisane wyżej wymienione kwestie, umożliwią nam uniknięcie wielu groźnych, pierwszych niepowodzeń. 

Papierkowe kwestie

Pamiętaj, że rejestracja przedsiębiorstwa to ciąg procedur, jakie czekają Cię już na starcie. Przede wszystkim sprawdź, czy w Twoim mieście działa tak zwane „okienko”, w którym można zrealizować wszystkie sprawy urzędowe związane z otwarciem przedsiębiorstwa. Jeżeli tak, nie musisz marnować czasu na eskapady po różnego typu jednostkach organizacyjnych. Jeśli jednak nie znajdziesz wspomnianego wyżej okienka, musisz nastawić się na trochę dłuższą trasę wiodącą do osiągnięcia celu. Będziesz musiał odwiedzić m.in.: Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, Zakład Usług Społecznych, Urząd Miasta/Gminy a w niektórych przypadkach również Sanepid i Inspekcję Pracy. Kiedy wypełnisz wszystkie przedstawione wyżej zagadnienia, możesz mieć pewność, iż jesteś na dobrej drodze do zwycięstwa i realizacji swojego pomysłu na własną działalność.