Można powiedzieć, że planowanie strategii marketingowej oraz odpowiednie określenie strategicznych celów jest najważniejszym etapem działań promocyjnych. Opracowywanie projektu strategii nie jest łatwe, gdyż wymaga dużego doświadczenia, znajomości danej branży, ale i umiejętności analizy danych.

Jak zmiany na rynku wpływają na ewolucję strategii?

Planowanie strategii marketingowej jest niezwykle ważna ze względu na wyznaczanie kierunku dalszego rozwoju. Pomysłowość i innowacyjność w czasie tworzenia strategii może stać się źródłem przyszłej przewagi konkurencyjnej oraz sukcesu danego przedsięwzięcia w sieci. Świadomość, dokąd się zmierza, w dużym stopniu ułatwia prowadzenie działań marketingowych oraz pozwala ocenić ich skuteczność w perspektywie czasu.

Często planowanie strategii marketingowej wiąże się ze sformułowaniem od nowa podstaw działania danej firmy w sieci. Zmieniająca się sytuacja rynkowa wymusza bowiem weryfikację dotychczas prowadzonych działań marketingowych – zmianę wizji marki, grupy docelowej, a często też asortymentu. W wielu wypadkach należy więc przeprojektować szatę graficzną strony oraz zaprojektować nowe logo.

Jak zacząć planowanie strategii marketingowej?

Najczęściej planowanie strategii marketingowej powinno przebiegać wieloetapowo, jest to bowiem zarówno praca kreatywna, jak i analityczna. Wymaga ono analizy zebranych informacji, ale ważniejsze jest to, czy dobrze zostaną one wykorzystane i ukształtowane w twórczy sposób. Myślenia kreatywnego wymaga bowiem określenie planu pozycjonowania, utworzenia obrazu marki, a także wybór formy i sposobów komunikowania się z docelową grupą użytkowników. Ważne, aby planowana strategia marketingowa w swoich założeniach uwzględniała również wewnętrzne i zewnętrzne potrzeby danego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – jego możliwości. W czasie tworzenia planu strategii należy pamiętać, że powinna ona być spójna z biznesowym modelem tej konkretnej firmy.

Jak określać cele przy tworzeniu strategii marketingowej?

Konkurencja w internecie, niezależnie od branży, jest niemal nieograniczona, więc szanse na osiągnięcie sukcesu mają tylko kreatywne strategie, sprawdzające się w każdych warunkach. W takim wypadku podstawą powinno stać się wyznaczenie celów, które muszą być osiągnięte w bliskiej oraz dalekiej przyszłości. Określenie stopnia ich realizacji może być natomiast punktem odniesienia przy kontroli skuteczności wszystkich prowadzonych działań marketingowych w sieci.

Pierwszym krokiem w procesie formułowania celów jest określenie sposobu ich mierzalności. Nic bowiem tak nie utrudnia działań jak niewiedza na temat tego, czy ukończyło się już dany etap planu marketingowego. Cele należy definiować rozważnie, gdyż ich wybór jednoznacznie ogranicza możliwości dalszego formułowania strategii.

Cele bowiem narzucają charakter przyszłych działań oraz wpływają na kształt całej strategii. To również dzięki nim powstają dodatkowe strategie, w momencie gwałtownych zawirowań na rynku internetowym. Posiadanie kilku alternatywnych scenariuszy pozwoli uniknąć sytuacji zaskoczenia oraz zadbać o dobry wizerunek danej firmy w internecie.

Kolejną dość istotną kwestią, którą warto uwzględnić w momencie tworzenia strategii marketingowej, jest również określenie realnego harmonogramu operacyjnego. Pozwoli on nie tylko na bieżąco monitorować stopień realizacji celów, ale też zaobserwować pożądane efekty wdrożenia strategii. Harmonogram umożliwi również optymalne podzielenie na czasookresy zadań określonych w strategii.

Planowanie strategii marketingowej powinno również uwzględnić odpowiedź na pytanie, kim jest odbiorca naszych nowych komunikatów. Określenie nowych celów może bowiem zdeterminować pojawienie się nowej grupy użytkowników. W taki wypadku tworząc nowe treści w kampaniach marketingowych, trzeba również uwzględnić grono potencjalnych nowych odbiorców.

Przede wszystkim analiza!

Dobre określenie potrzeb nowych użytkowników oraz poznanie ich zainteresowań, będzie kluczowe przy tworzeniu odpowiednich komunikatów. Warto więc precyzyjnie określić wiek, zainteresowania, status społeczny, miejsce zamieszkania czy też cele życiowe danej osoby, by zrozumieć, czego może ona poszukiwać na naszej stronie.

Często pojawienie się nowej grupy docelowej wymusza zmianę treści na stronie, jednak wiele osób pracujących w marketingu nie dostrzega faktu, że komunikaty na stronie powinny odpowiadać potrzebom tejże grup. W tym wypadku trzeba wziąć pod uwagę nie tylko przygotowanie nowych treści, ale też analizę konkurencji i słów kluczowych.

Z punktu widzenia działań marketingowych istotna jest nie tylko forma tworzonych treści, lecz przede wszystkim ich tematyka. W przypadku sklepów wieloasortymentowych może zaistnieć potrzeba wdrożenia zupełnie nowych form prowadzenia kampanii internetowej. Tutaj istotna może się okazać analiza konkurencji pod kątem słów kluczowych, które pojawiają się w wynikach wyszukiwania.

Planowanie strategii marketingowej jest zdeterminowane określonymi uwarunkowaniami. Jeżeli pewne etapy zostaną pominięte lub zbagatelizowane, to dane przedsięwzięcie internetowe ma mniejsze szanse na powodzenie w sieci. W tym wypadku koniecznie trzeba identyfikować na bieżąco zachodzące na rynku zmiany oraz dopasowywać się do nich. Właśnie dlatego przy tworzeniu strategii warto uwzględnić również alternatywne warianty, które będzie można wdrożyć w nieprzewidzianej sytuacji.

Można powiedzieć, że stworzenie dobrej strategii wymaga odpowiednich umiejętności oraz dużego doświadczenia w danej branży. Planowanie strategii marketingowej wiąże się z wiedzą czysto teoretyczną, jednak stworzenie odpowiedniej strategii wymaga czegoś więcej. Zwykle za jej tworzenie odpowiadają nie tylko pracujący w internecie, ale również mający duże doświadczenie w danej branży.

Do opracowania dobrej strategii potrzebna jest bowiem nie tylko odpowiednia analiza otoczenia konkurencyjnego firmy, ale też ciągłe monitorowanie celów, analiza dotychczas prowadzonych kampanii oraz zachowań użytkowników na stronie. Nawet najlepsze i najbardziej przemyślane działania mogą spalić na panewce przez brak odpowiedniego monitoringu. Właśnie dlatego jedną z najistotniejszych kwestii jest wybranie celów mierzalnych, w przypadku których nie będzie problemu z identyfikacją ani też określeniem ich sukcesu.