Analiza SWOT jest idealnym narzędziem dla osób, które pragną stworzyć efektywną strategię marketingową firmy. Przede wszystkim ze względu na to, że charakteryzuje ją prostota wykonania, a potrzebne jest wyłącznie obiektywne spojrzenie na planowane przedsięwzięcie.

Czym jest analiza SWOT?

Ważną kwestią przy planowaniu oraz tworzeniu analizy SWOT są dane dotyczące konkurencyjnych podmiotów oraz ich mocnych i słabych stron. Istotne jest także dalsze otoczenie przedsiębiorstwa - głównie zmieniające się prawo.

Analiza SWOT niesie za sobą wiele korzyści, jest to między innymi usystematyzowanie zebranych informacji, które w dużej mierze mogą znacząco wpłynąć na sukces.

Nazwa tej techniki analitycznej pochodzi od pierwszych liter czterech angielskich wyrazów:

  • strenghts – mocne strony; czynnik wewnętrzny o pozytywnym wydźwięku

  • weaknesses – słabe strony; czynnik wewnętrzny

  • opportunities – szanse; czynnik zewnętrzny

  • threats – zagrożenia; czynnik zewnętrzny o negatywnym wydźwięku

W przypadku analizy SWOT, dobrymi źródłami informacji jest posiadana już wiedza oraz wszelkie efekty wcześniejszych researchów. Należy również obserwować to, co siedzie się w mediach i na giełdzie.  

Strategia działań

Aby analiza SWOT została wykonana poprawnie, należy w każdym wypunktowanym wcześniej czynniku wypisać oddzielnie mocne i słabe strony planowanego przedsięwzięcia oraz wszelkie szanse i zagrożenia, z którymi możemy się zetknąć. Chcąc poznać dalsze kroki działań, można skrzyżować ze sobą wspomniane czynniki i otrzymać informację o krokach, jakie należałoby podjąć.

Aby analiza SWOT przyniosła pożądane rezultaty należy nie tylko uwzględnić mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Trzeba również podejść do tej metody z dozą optymistycznego obiektywizmu, a przede wszystkim chęcią zmian. Ważne jest także pełne poświęcenie się każdemu czynnikowi z oddzielna, bez wyjątków, ponieważ dobranie odpowiedniej strategii i konsekwencja to klucz do sukcesu.