Poprawnie funkcjonujące państwo troszczy się o swych mieszkańców. Do tego celu korzysta z rozbudowanego systemu socjalnego, który, jeżeli jest dobrze przemyślany, otwiera nad obywatelami parasol bezpieczeństwa. Mieszkańcy takiego państwa mogą korzystać z przeróżnej pomocy, również pieniężnej. Pomoc ta to tzw. zasiłki.

Rodzaje zasiłków w Polsce

Zasiłkiem będzie specyficzny typ pomocy materialnej (najczęściej finansowej) dawanej przez instrumenty władzy państwowej (instytucje oraz organizacje non-profit). W Polsce zasiłki dawane są przez adekwatne, w nawiązaniu do miejsca zameldowania mieszkańca kraju, gminy, które, w celu dystrybucji pomocy, posiłkują się MOPS-ami i ZUS-em.
 
Istnieje wiele rodzajów zasiłków, są to m.in.:
 zasiłek macierzyński;
 zasiłek pielęgnacyjny;
 zasiłek rodzinny;
 zasiłek chorobowy;
 zasiłek pogrzebowy;
• zasiłek dla bezrobotnych oraz wiele innych.

Zasiłek macierzyński - kiedy się należy?

Zasiłkiem macierzyńskim zwiemy specyficzny rodzaj pomocy materialnej, który występuje w chwili:
 wzięcie pod opiekę dziecka do lat 7 albo w przypadku dziecka do lat 10, wobec którego użyte zostało odroczenie obowiązku szkolnego (wyjątek stanowi zawodowa rodzina zastępcza);
 gdy ojciec dziecka albo inna spokrewniona z dzieckiem (ubezpieczona) osoba, rzuca pracę i tym samym zobowiązuje się do opieki nad dzieckiem, którego matka porzuciła albo umarła;
 gdy ojciec dziecka, którego matka po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, postanowiła wrócić do pracy, podejmuje się sprawowania dalszej pieczy nad nim wykorzystując przysługujący matce urlop macierzyński,
Urodzenia dziecka;
 gdy zatrudniona przyjęta do pracy na umowę o pracę, na okres dłuższy niż 1 m-c, dowiaduje się, że jest w ciąży, mimo to nie może w dalszym ciągu świadczyć pracy (umowa zostaje przedłużona do czasu porodu).
 
Należy wiedzieć, że prawo do zasiłku przysługuje tylko osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. Pracownica, która urodziła dziecko, a została zwolniona z winy obwieszczenia upadłości firmy albo likwidacji zatrudniającego, ma możliwość skorzystania z zasiłku macierzyńskiego na dotychczasowych warunkach (przedłuża się ubezpieczenie chorobowe). Identycznie jest w przypadku, gdy w wyniku upadłości albo likwidacji działalności. Kobieta w ciąży, traci prawo do ubezpieczenia chorobowego (traci zatrudnienie). W powyższej sytuacji, do dnia porodu przysługuje jej zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Od 1 stycznia 2010 roku wydłużeniu uległy urlopy macierzyńskie, podczas których podejmować można zasiłek macierzyński. Aktualnie jest to:
 
20 tyg. (140 dni) w sytuacji urodzenia jednego dziecka podczas jednego porodu;
31 tyg. (217 dni) w sytuacji urodzenia 2 dzieci podczas jednego porodu;
33 tyg. (231 dni) w sytuacji urodzenia 3 dzieci podczas jednego porodu;
35 tyg. (245 dni) w sytuacji urodzenia czworga dzieci podczas jednego porodu;
37 tyg. (259 dni) w sytuacji urodzenia pięciorga oraz więcej dzieci podczas jednego porodu.
 
Obecnie, prawodawstwo przewiduje również jednorazowy zasiłek macierzyński w przypadku wydania na świat dziecka, czyli tzw. becikowe, które przysługuje matce w czasie do 3 miesięcy po urodzeniu dziecka. Jego wysokość to 1 tys. zł.