Faktury zaliczkowe to specyficzny rodzaj rachunku, który sporządza się w przypadku zrobienia zaliczki, zadatku, przedpłaty lub raty, po wpłaceniu kwoty za powyższe. Faktury takiej nie można wystawiać później niż do siódmego dnia od zrobienia częściowej wpłaty. Za każdą kolejną częścią wpłaty, do siedmiu dni po, powinna pójść także faktura poświadczająca umowę kupna-sprzedaży, nawet jeśli asortyment nie był wydany (lub usługa wyświadczona).

Faktury zaliczkowe - czym są?

Taki rodzaj faktury winien składać się z:
 informacje odnoszące się do kupionego asortymentu lub usługi (ilość, wartość, kwota, nazwa, podatek);
 dzień, miesiąc i rok sporządzenia oraz numer rachunku;
 wysokość kwoty części lub całej należności brutto;
 oznaczenia typu rachunku (np. faktura VAT-MP);
 wysokości naliczanego podatku oraz jej kwoty (wyrażonej w polskiej walucie);
 numery NIP obu stron;
 danych o kupującym oraz zbywającym (nazwy firm, nazwiska, imiona, adresy siedziby firm).
 
Jeżeli wystawione zostały wcześniejsze faktury zaliczkowe, trzeba podać ich daty oraz numery oraz sumę wszystkich wcześniejszych zaliczek częściowych, wyrażonych brutto. Datę otrzymania części lub całości przysługującej kwoty, jeżeli nie pokrywa się ona z czasem sporządzenia rachunku.
 
Jeśli wydarzy się taka sytuacja, że faktury zaliczkowe nie będą uwzględniać całościowej kwoty brutto, wtem sprzedawca wystawia fakturę na zasadach ogólnych, po oddaniu asortymentu lub wykonaniu usługi. Sumę asortymentu lub świadczenia zmniejsza się mimo to o wcześniejsze wpłaty częściowych należności, tak jak i wysokość naliczonego podatku powinna zostać pomniejszona o wcześniej naliczony, częściowy podatek z faktur zaliczkowych.
 
Rachunek taki winien zawierać również numery poprzedzających ją faktur zaliczkowych. Jeśli natomiast wyniknie, że faktury zaliczkowe uwzględniały całą cenę brutto, zbywający nie sporządza faktury po oddaniu asortymentu albo wykonaniu usługi.