Na prowadzenie własnego biznesu decyduje się co roku wiele kolejnych Polek i Polaków. To naturalne, że ich pierwszym wyborem najczęściej jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Co jednak w przypadku, gdy z czasem obroty zaczynają wzrastać, a przedsiębiorca chciałby ograniczyć ryzyko? Dowiedz się, czy możliwe jest przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Polskie prawo przewiduje wiele możliwości prowadzenia własnej firmy. Przedsiębiorcy szeroki wybór mają przede wszystkim na gruncie spółek, w których wspólnicy ponoszą różną odpowiedzialność. Osoby, które stawiają pierwsze kroki na polu prowadzenia biznesu, mogą również wybrać formę jednoosobowej działalności gospodarczej. Jej założenie jest proste, dlatego też chętnych do jej prowadzenia nie brakuje. Wielu początkujących przedsiębiorców z czasem jednak chciałoby rozszerzyć profil swojej firmy, a także ograniczyć spoczywające na nich ryzyko. W takiej sytuacji zaczynają zastanawiać się nad przekształceniem swojej jednoosobowej działalności np. w spółkę z o.o.

Jednoosobowa działalność gospodarcza a spółka z o.o. – co warto wiedzieć?

Forma jednoosobowej działalności gospodarczej to proste rozwiązanie, które sprawdza się w szczególności na start. By ją założyć nie trzeba mieć wkładu własnego ani wspólnika. Ogranicza to więc potrzebę spełnienia wielu formalności. Niemniej jednak działalność jednoosobową mogą prowadzić również bardziej doświadczeni przedsiębiorcy. Forma ta umożliwia współpracę z innymi podmiotami, a nawet zatrudnianie pracowników, a przy tym jest łatwa do rozliczenia z organami podatkowymi.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest natomiast formą bardziej skomplikowaną i wymagającą spełnienia szerszych formalności. Pierwsze z nich dają o sobie znać już podczas jej zakładania. Spółka składa się ze wspólników, którzy muszą uzgodnić między sobą podział udziałów, a następnie spisać umowę, którą poświadczy notariusz. Potrzebny jest również kapitał założycielski w postaci wkładu każdego ze wspólników (kwota minimalna wynosi 5 tys. zł). Następnie spółkę należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Skarbowym. Co więcej, w przypadku takiej działalności istnieje konieczność prowadzenia pełnej księgowości.

Czy można przekształcić działalność w spółkę?

Tak, w polskim prawie jest to jak najbardziej możliwe. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. często jest naturalnym krokiem na drodze rozwoju własnej firmy. Taki proces następuje najczęściej w wyniku zwiększenia zysków, a w związku z tym – chęci zwiększenia skali przedsięwzięcia. Do spółki dołączają wspólnicy – firma zyskuje zatem nowe możliwości, a także kapitał na rozwój. W wyniku takiej zmiany można również dokonać optymalizacji podatkowej oraz zmniejszyć wysokość składek ZUS. Co więcej, w odróżnieniu od jednoosobowej działalności gospodarczej, w spółce z o.o. wspólnicy nie odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. – jak to zrobić?

Zgodnie z przepisami, przekształceniu w spółkę z o.o. może ulec każda jednoosobowa działalność gospodarcza. Przedsiębiorca w takim przypadku zachowuje kapitał firmy oraz prawa majątkowe. Niemniej jednak przekształcenie jest nieco bardziej skomplikowane niż zakładanie spółki od podstaw. Wiąże się to ze spełnieniem szeregu formalności takich jak:

  • opracowanie planu przekształcenia firmy (potrzebna jest opinia biegłego rewidenta),

  • złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy,

  • powołanie członków do organów spółki,

  • podpisanie umowy spółki bądź statutu spółki przekształconej,

  • dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W planie przekształcenia należy zawrzeć ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy dokonującego przekształcenia swojej działalności gospodarczej w spółkę na dzień poprzedzający jego sporządzenie, a także dołączyć załączniki takie jak:

  • sprawozdanie finansowe,

  • projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy,

  • wycena składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego,

  • projekt aktu założycielskiego (statutu).