VII Ogólnopolska Konferencja Delegowanie Pracowników do UE 

Miedzy dyrektywą a rozporządzeniem - jak się przygotować na zmiany w 2020 roku

Warszawa | 17 października 2019

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, Sekcja Agencji Opieki serdecznie zaprasza na VII edycję ogólnopolskiej Konferencji pt.: Delegowanie pracowników do UE – między Dyrektywą a Rozporządzeniem – jak poradzić sobie ze zmianami 2020 roku, która odbędzie się 17 października br. w Warszawie.

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy uczestników i przygotowanie na nadchodzące w 2020 roku zmiany, a także zainicjowanie merytorycznej i obiektywnej dyskusji. Tematami konferencji będą między innymi:

 • Omówienie zmian w Dyrektywie 96/71/WE o delegowaniu pracowników.
 • Plany Europejskiego Urzędu ds. Pracy odnośnie do kontroli przed ELA, obowiązków pracodawcy i do procedur.
 • Praktyczne aspekty delegowania pracowników za granicę.
 • Zmiana rozporządzenia 883/2004 o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 • Podsumowanie wniosków z dotychczasowych kontroli ZUS.
 • Kontrole pracodawców przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Najnowsze orzecznictwo do ubezpieczenia cudzoziemców oraz ich delegowania.
 • Francja – zmiany prawne a praktyka delegowania do Francji.
 • Niemcy – delegowanie pracowników tymczasowych w 2020 roku. Stanowiska urzędów w sprawie stosowania przepisów niemieckich.
 • Praca tymczasowa a outsourcing.
 • Zatrudnienie personelu i organizacja biznesu po zmianie Dyrektywy.

W charakterze prelegentów udział wezmą przedstawiciele administracji państwowej oraz doświadczeni prawnicy polscy, francuscy oraz niemieccy, a także przedstawiciele Parlamentu i Komisji Europejskiej.

Nowe przepisy Parlamentu Europejskiego wpłyną na delegowanie polskich pracowników do innych krajów Unii Europejskiej. Jeśli przedsiębiorcy nie przygotują się na zmianę prawa, mogą stracić klientów, a Polacy wyjeżdżający zarobkowo za granicę - pracę. 

Zmiana dotyczy dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług transgranicznych. Od 30 lipca 2020 r. przedsiębiorcy delegujący pracowników do krajów UE, będą musieli wdrożyć zasady wynikające z nowelizacji dyrektywy, które w znaczny sposób modyfikują te ustalone ponad 20 lat temu. Tym, co najsilniej może uderzyć w polskich przedsiębiorców jest ograniczenie delegowania w czasie.