Konferencja podatki 2019/2020

Warszawa | 18-19.11.2019

Program

Dzień I

Zmiany w VAT planowane na 2020 r.

 • Nowe zasady dotyczące split payment (podzielonej płatności);

 • system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,

 • lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,

 • wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,

 • sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,

 • wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,

 • likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym,

 • nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,

 • nowe sankcje w VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,

 • obowiązkowy split payment a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,

 • wprowadzenie możliwości opłacania jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,

 • split payment a transakcje w walucie obcej,

 • split payment a transakcje z zagranicznymi kontrahentami,

 • wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT innych podatków niż VAT.

 • Zmiany w zasadach dokumentowania transakcji WDT – Uznanie numeru identyfikacji VAT nabywcy oraz złożenia prawidłowej informacji podsumowującej za przesłankę materialną do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawka 0%) w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),

 • Zmiany stawek VAT na niektóre towary od 1 kwietnia 2020;

 • Obowiązywanie Wiążącej Informacji Stawkowa od 1 kwietnia 2020;

 • Wycofanie deklaracji VAT na rzecz nowego JPK VAT;

 • Zakres danych w nowym JPK VAT – przejście w JPK VDEK, wraz z odejściem od składania deklaracji (wprowadzenie sankcji w wys. 500zł za każdy błąd – od 1 kwietnia).

 • Likwidacja deklaracji VAT od 2020 r.

 Zmiany w VAT od 2019 r.

 • Biała lista podatników – początek funkcjonowania i konsekwencje wprowadzenia systemu;

 • zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,

 • konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie.

 • Zmiany dotyczące kas rejestrujących oraz zakresu informacyjne przy wystawiania paragonów;

 • Nowe zasady dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych;

 • wprowadzenie uproszczeń i zharmonizowania zasad korzystania z magazynów typu call-off stock w handlu transgranicznym,

 • zharmonizowanie regulacji w zakresie tzw. transakcji łańcuchowych,

 • zmiany w zasadach dokumentowania transakcji WDT – Uznanie numeru identyfikacji VAT nabywcy oraz złożenia prawidłowej informacji podsumowującej za przesłankę materialną do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawka 0%) w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),

 • Zmiany dotyczące rozliczania ulgi na złe długi;

 • Nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów i kart podarunkowych,

 • Zagadnienia dotyczące prawa do odliczenia VAT – szczególne przypadki;

 • Zasady dotyczące rozliczania płatności (przedpłaty, zaliczki, zapłata częściowa);

 • Czynności weryfikacyjne i kontrolne administracji podatkowej w zakresie VAT;

 • Przegląd najnowszego orzecznictwa w zakresie VAT

 • Prawo do odliczenia VAT w 2019 r. – wybrane zagadnienia

 • od zakupu alkoholu, usług cateringowych i innych wydatków gastronomicznych,

 • od zakupu usług noclegowych i pakietów konferencyjnych,

 • od wydatków związanych z pojazdami,

 • od wydatków związanych ze świadczeniami nieodpłatnymi (dla klientów, kontrahentów, pracowników, współpracowników),

 • od wydatków w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu,

Dzień II

Fakturowanie oraz korekty VAT w 2019 r.:

 • Faktury, faktury korygujące, noty korygujące,

 • Zasady korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego –korekty bieżące a korekty wsteczne, korekty in plus a korekty in minus, zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej,

 • Zasady korygowania podatku naliczonego – korekty bieżące a korekty wsteczne, korekty in plus a korekty in minus,

 • Korekta „do zera” a anulowanie faktury,

 • Zasady wystawiania i rozliczania faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych / rozliczeniowych,

 • Faktury elektroniczne – zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania.

Zmiany w podatkach dochodowych - 2020 r.

 • Zmniejszenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych do 17%;

 • Zmiany dotyczące ustalania kosztów uzyskania przychodu;

 • Ulga na złe długi w PIT i CIT - ulga dotyczyć będzie transakcji handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.;

 • Stosowanie nowych zasady poboru podatku u źródła;

 • Konsekwencje dokonania płatności na niezgłoszony rachunek bankowy w kontekście rozpoznania kosztów uzyskania przychodu;

 • Zmiany dotyczące PIT dla pracowników;

 • Zmiany dotyczące małych podatników.

Zmiany w podatkach dochodowych - 2019 r.

 • Zmienione zasady rozliczania straty podatkowej (możliwość jednorazowego rozliczenia straty do 5 mln zł);

 • Stosowanie stawki podatku CIT 9%;

 • Zmiany dotyczące rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem samochodów;

 • Raportowanie schematów podatkowych;

 • Zasady określania dodatkowego zobowiązania podatkowego w CIT;

 • Przegląd najnowszego orzecznictwa w zakresie podatków dochodowych.

Nowe regulacje w zakresie cen transferowych

 • Nowe zasady ogólne ustalania obowiązku stosowania cen rynkowych i sporządzania dokumentacji, nowe limity;

 • Wyłączenia i uproszczenia – w jakich przypadkach znajdą zastosowanie;

 • Ograniczenie liczby podmiotów i transakcji podlegających obowiązkom dokumentacyjnym na rzecz większej szczegółowości sporządzanej dokumentacji;

 • Dokumentacja lokalna i dokumentacja grupowa – nowe wymogi;

 • Możliwość uzyskania uprzedniego porozumienia cenowego (APA);

 • Kontrola i weryfikacja dokumentacji oraz cen rynkowych, obowiązki informacyjne.

Lokalizacja

Warszawa, Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa 

Cena zawiera
-materiały konferencyjne
-notatnik, długopis i torby
-przerwy kawowe
-lunch
-certyfikat
-bilet na spektakl teatralny

Ceny promocyjne
1590 zł netto + VAT dla dwóch i więcej osób z jednej firmy
1390 zł netto + VAT dla stałych Klientów Russell Bedford

Prowadzący
dr Andrzej Dmowski, Leszek Dutkiewicz, Tomasz Biel, Łukasz Chłond