Reklama bez wątpienia wpływa na życie społeczne – jest to ważne zjawisko uregulowane przepisami prawa. Czym jest prawo reklamy? Dlaczego ustawodawca uznał za istotne uregulowanie zabiegów marketingowych? Jakich zasad należy przestrzegać? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Prawo reklamy – najważniejsze zagadnienia

Według literatury marketingowej, reklama jest jednym z najprostszych sposobów na komunikację przedsiębiorstwa oraz otoczenia. Polega na masowym przedstawieniu propozycji handlowej i aby była skuteczna musi w wyraźny sposób wpływać na odbiorców. Pojmowana w ten sposób reklama może być odebrana jako informacja lub oferta handlowa, jednak nie należy mylić tych pojęć. Główną intencją podmiotu reklamującego jest zwrócenie uwagi potencjalnych nabywców na swoje produkty lub usługi.

Akty prawne a reklama

W aktach prawnych nie został zawarty konkretny przekaz dotyczący definicji reklamy – przedsiębiorca może więc reklamować swoje produkty lub usługi, dopóki nie narusza przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego. Chcesz poznać dopuszczalne formy reklamy? W tej sytuacji najlepiej po prostu sprawdzić, które działania zostały zabronione. Warto zapoznać się z ustawami z zakresu prawa konkurencji i konsumentów. Wzięte pod uwagę powinno też zostać Prawo prasowe oraz ustawa o radiofonii i telewizji. Najważniejsze założenia dotyczące prawa reklamy często pochodzą również z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy dotyczącej ochrony krajobrazu – warto tutaj zwrócić uwagę na rodzaj produktu lub usługi oraz miejsce, w którym widniała będzie reklama.