Niezależnie od branży planowanej działalności gospodarczej, osiągnięcie sukcesu biznesowego wymaga przede wszystkim odpowiedniego, racjonalnego planowania przyszłych działań. Nie inaczej jest w sytuacji, gdy planujesz uruchomienie biura nieruchomości. Skutecznym sposobem na osiągnięcie celu jest profesjonalny biznesplan. Dzięki niemu możliwe jest stworzenie takiego projektu, który pozwoli na podkreślenie atutów planowanego przedsięwzięcia oraz jego ocenę pod kątem finansowym.

Biuro nieruchomości – specyfika działalności

Biuro nieruchomości to przedsiębiorstwo, które w ramach swojej działalności zajmuje się pośredniczeniem w transakcjach zakupu, sprzedaży oraz najmu nieruchomości dla osób prywatnych oraz firm. Aby móc prowadzić z sukcesem działalność pośredniczącą, konieczne jest przygotowanie odpowiedniego biznesplanu zawierającego między innymi rzetelne prognozy finansowe.

Dlaczego biznesplan jest niezbędny?

Biznesplan biura nieruchomości to dokument o charakterze kompleksowym. Należy zawrzeć w nim przede wszystkim takie elementy jak:

  • nazwa, misja oraz wizja planowanego przedsięwzięcia biznesowego,
  • analiza opłacalności projektu,
  • przestawienie czyhających na przedsiębiorcę zagrożeń oraz możliwości do wykorzystania w celu wzmocnienia pozycji na rynku.

Profesjonalnie przygotowany biznesplan biura nieruchomości znacząco zwiększa szanse na pozyskanie dofinansowania na przykład przez Urząd Pracy (dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej) lub bank.

Ocena planowanego projektu finansowego pod kątem finansowym

Kluczowym elementem obok przedstawienia informacji na temat przedmiotu działalności biura nieruchomości, zasięgu działania czy profilu klienta docelowego jest ocena efektywności finansowej planowanego przedsięwzięcia.

Tego typu oceny można dokonać z użyciem wielu metod, w tym między innymi rocznej stopy zwrotu z inwestycji. Jest to procentowy stosunek zysków i prowizji osiągniętych w danym roku do łącznej wartości nakładów.

Ocena opłacalności projektu inwestycyjnego pozwala na przygotowywanie prognoz w zakresie tego, przez jaki okres należy prowadzić działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami, aby nakłady i koszty poniesione w związku z m.in.:

  • przeprowadzoną kampanią marketingową,
  • wynagrodzeniami dla pracowników,
  • najmem lokalu biurowego

zwróciły się, a przedsiębiorca otrzymał satysfakcjonujące zyski.

Analiza pozycji konkurencyjnej biura nieruchomości

Niezwykle ważnym aspektem każdego biznesplanu jest także kompleksowa analiza pozycji konkurencyjnej biura nieruchomości, czyli jego zdolności do rywalizacji z innymi podmiotami działającymi w tym segmencie rynkowym. Podobnie jak w przypadku innych typów przedsiębiorstw, także podczas opracowywania biznesplanu biura nieruchomości warto wykorzystać metodologię typową dla:

  • analizy SWOT (za jej pomocą można wyszczególnić atuty i słabości zewnętrzne oraz wewnętrzne związane z planowanym przedsięwzięciem),
  • analizy 5 sił Portera, która pozwala na ocenę atrakcyjności danego sektora (w tym na przykład natężenie konkurentów, czyli obecnie działających biur nieruchomości czy analizę barier wejścia dla segmentu pośrednictwa usług w obrocie nieruchomościami).