Przedsiębiorcy zazwyczaj podchodzą z rezerwą do wszelkich formalności urzędowych. Narzekają oni często na zbyt długi czas trwania poszczególnych czynności administracyjnych. Przez wiele lat szczególnie skomplikowanym i czasochłonnym procesem była rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na szczęście, możliwe jest już zakładanie sp. z o.o. przez internet.

Zakładanie spółki z o.o. przez internet – podstawowe informacje na temat system S24

Dużym udogodnieniem dla przedsiębiorców zamierzających założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest internetowy system S24. Dzięki temu utworzenie sp. z o.o. jest możliwe bez wychodzenia z domu. Jest to z pewnością rozwiązanie wygodne, które pozwala znacznie skrócić proces rejestracji nowego podmiotu. Przedsiębiorcy (wspólnicy) będą mogli zatem skupić się na tym, co jest dla nich najważniejsze, tzn. na rozwijaniu działalności biznesowej dopiero co utworzonego podmiotu.

Rejestracja spółki z o.o. przez internet – jak można to zrobić i dlaczego warto?

Nie ma nic dziwnego w tym, że przedsiębiorcy chętnie rejestrują nowe podmioty gospodarcze właśnie z użyciem tej internetowej platformy. Nazwa „S24” jest nieprzypadkowa – ideą tego rozwiązania jest możliwość dokonania całego procesu rejestracji w czasie nie dłuższym niż jedna doba.

Zalogowanie się do S24 jest możliwe poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości (zakładka „S24 – Rejestracja Spółki, Inne wnioski”). Zaletą portalu jest również prostota obsługi systemu i jego intuicyjny interfejs. Dzięki temu nie sprawia większych trudności dokonanie takich operacji jak:

  • utworzenie kont wszystkich wspólników powstającej spółki (dlatego też podczas rejestracji wszyscy członkowie, w celu ochrony swoich danych, powinni zebrać się w jednym miejscu);
  • wprowadzenie niezbędnych danych w formularzu;
  • wygenerowanie wzorca umowy spółki. Jedną z nielicznych wad S24 jest niski poziom elastyczności. W przypadku niestandardowych rozwiązań wygenerowanie umowy spółki niestety nie będzie możliwe. Przykładowo, utworzenie spółki z użyciem S24 jest dostępne jedynie wówczas, gdy wspólnicy wnoszą kapitał założycielski w formie środków pieniężnych;
  • złożenie podpisu elektronicznego (można to zrobić na przykład za pomocą profilu zaufanego ePUAP);
  • opłacenie należnej kwoty za złożenie wniosku (w przypadku przygotowania wzorca umowy w systemie S24 opłacenie tzw. taksy notarialnej nie jest już konieczne).

Co jeszcze można zrobić z użyciem portalu S24?

Warto przy tym pamiętać, że ten działający już od 1.01.2012 roku system online, jakim jest S24, to portal, który umożliwia także dokonanie elektronicznej rejestracji w przypadku innych form organizacyjno-prawnych (np. spółki jawnej czy spółki komandytowej).

Ponadto, S24 pozwala nie tylko na zarejestrowanie spółki z o.o., ale także wykonanie wielu innych czynności, w tym na przykład: dodania nowego kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności, zmiany wspólnika spółki, prezesa i składu zarządu czy aktualizacji adresu siedziby działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki.