Niezależnie od tego, w jakim segmencie rynku będzie działać nasze przedsiębiorstwo, niezbędne jest stworzenie takiego biznesplanu, który w sposób wiarygodny i rzetelny przedstawia cel przedsięwzięcia oraz prognozę finansową. O czym należy pamiętać, przygotowując biznesplan dla agencji (biura) nieruchomości? Biznesplan biuro nieruchomości - podajemy najważniejsze informacje.

Jakie informacje powinien zawierać idealny biznesplan dla biura nieruchomości?

Profesjonalny biznesplan dla firmy zajmującej się obrotem nieruchomościami powinien zawierać zarówno informacje ogólne na temat planowanej działalności, jak i bardziej szczegółowe analizy oraz prognozy. Do pierwszej grupy należą między innymi informacje na temat:

  • przedmiotu zamierzonej działalności gospodarczej,
  • planowanej wielkości zatrudnienia,
  • celów operacyjnych i strategicznych,
  • misji i wizji przedsiębiorstwa.

Z kolei analizy są zazwyczaj zorientowane na kwestie stricte finansowe, w tym między innymi: prognozy wpływów i wydatków, wielkość nakładów inwestycyjnych, źródła finansowania itd.

Prognozy finansowe – postaw na realizm podczas przygotowywania biznesplanu!

Podczas przygotowywania prognoz finansowych obrazujących wysokość spodziewanych przepływów finansowych (zarówno tych dodatnich, jak i ujemnych), unikaj zbyt optymistycznego podejścia. A zatem, podczas przewidywania poziomu przychodów musisz założyć na przykład, że pierwsi klienci mogą pojawić się dopiero po kilku tygodniach lub miesiącach, a wydatki na marketing czy zaadaptowanie lokalu do swoich potrzeb należy ponieść już na początku działalności. Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku kosztów. Zdecydowanie lepiej jest skupić się na wariancie pesymistycznym, by uniknąć przykrych niespodzianek w przyszłości.

Takie rozwiązanie sprawi wprawdzie, że plan Twojego przedsięwzięcia będzie wyglądał mniej zachęcająco, ale zwiększona ostrożność pozwoli uniknąć Ci problemów z utrzymaniem płynności i rentowności podczas prowadzenia biznesu.

Biznesplan dla biura nieruchomości – o czym jeszcze warto pamiętać?

Wbrew pozorom, stworzenie biznesplanu wcale nie oznacza jeszcze końca Twojej pracy. Warto przekazać dokument do analizy przez niezależną osobę – może być to na przykład Twój znajomy. Choć jest to zalecane, to niekoniecznie musi być to osoba doświadczona w prowadzeniu biznesu. Ważne jest przede wszystkim, by przeanalizowała ona przygotowany dokument pod kątem takich pozornie nieistotnych aspektów jak na przykład:

  • ilość błędów gramatycznych i stylistycznych oraz przystępność tekstu,
  • właściwa edycja dokumentu w programie tekstowym,
  • sposób przedstawienia danych (wskazane jest używanie w tym celu różnego rodzaju zestawień tabelarycznych, wykresów czy schematów).

Oczywiście, przedłożenie projektu biznesplanu osobie zawodowo zajmującej się sprawami księgowymi pozwoli na uzyskanie bardziej merytorycznych porad i wskazówek.

Lektura biznesplanu przez osobę trzecią pozwala na uzyskanie obiektywnego feedbacku na temat tego, jak dany dokument może zostać przyjęty przez potencjalnego dawcę kapitału. Zazwyczaj podmiotem finansującym jest bank, który potrzebuje biznesplanu w celu dokonania kompleksowej oceny zdolności kredytowej klienta. Dokumentu tego zażąda także urząd pracy, który zajmuje się przyznawaniem dofinansowania dla nowych przedsiębiorców. Niezależnie od tego, kto będzie odbiorcą biznesplanu, ważne jest, by dokument ten merytoryczny, a zarazem – przystępny dla czytelnika.