Franczyza jako model biznesowy jest coraz chętniej wybierana między innymi przez przedsiębiorców z takich branż jak: gastronomia, handel detaliczny czy nawet świadczenie usług ubezpieczeniowo-finansowych. Na portalach internetowych poświęconych prowadzeniu działalności gospodarczej czy stronach poszczególnych franczyzodawców można z łatwością znaleźć oferty współpracy dla osób już prowadzących biznes pod własną marką lub dopiero noszących się z takim zamiarem. Czy taki stan rzeczy oznacza jednak, że nie trzeba spełniać żadnych wymogów? Przeczytaj, jak zostać franczyzobiorcą.

Na czym polega współpraca franczyzowa?

Model franczyzowy to relacja, która przynosi jej uczestnikom obopólne korzyści. To właśnie dzięki temu rozwiązaniu podmiot korzystający, czyli franczyzobiorca, uzyskuje dostęp do cennych materiałów (na przykład w zakresie skutecznego managementu czy stosowania nowoczesnych środków promocji) oraz może dysponować rozpoznawalną marką już na początku prowadzonej przez siebie aktywności biznesowej.

Druga strona – franczyzodawca – może z kolei liczyć na to, że franczyzobiorca w efekcie znajomości lokalnego rynku zwiększy zasięg danej marki. Ponadto, podmiot korzystający jest na podstawie umowy zobowiązany do uiszczenia opłaty licencyjnej oraz wpłat bieżących.

Jak zostać franczyzobiorcą?

Na pytanie nie można oczywiście udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Polityka współpracy jest opracowywana przez każdego franczyzodawcę przy uwzględnieniu jego potrzeb oraz specyfiki biznesu. Mimo to można wskazać takie najczęściej występujące etapy nawiązywania relacji jak:

  • pierwszy kontakt zainteresowanego przedsiębiorcy z przedstawicielem sieci franczyzowej,
  • badanie kompetencji oraz możliwości potencjalnego franczyzobiorcy,
  • dalsze konsultacje oraz wdrożenie projektu.

Na czym polegają poszczególne fazy współpracy?

Konsultacje wstępne

Etap pierwszy rozpoczyna się po kontakcie, jaki potencjalny franczyzobiorca nawiązuje z przedstawicielami sieci. Konsultacje polegają na przedstawieniu mu ogólnych informacji na temat marki oraz wymagań, jakie stawia się przed nowymi uczestnikami. Jeśli franczyzobiorca wciąż jest zainteresowany przystąpieniem do sieci, następuje etap drugi, czyli badanie jego sytuacji pod kątem wymogów franczyzodawcy.

Etap drugi – ocena

Jest to bez wątpienia najważniejsza część całego procesu. Można – w pewnym uproszczeniu – porównać ją do oceny zdolności kredytowej przeprowadzanej przez bank lub rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas oceny badane przez specjalistów są takie aspekty jak na przykład:

  • doświadczenie zawodowe/biznesowe kandydata zdobyte w branży, w której działa dana marka franczyzowa,
  • posiadanie własnego lokalu lub możliwość jego wynajęcia,
  • zdolność finansowa, tj. wysokość kapitału inwestycyjnego, dotychczasowe dochody oraz terminowość w realizacji zobowiązań,
  • profil wykształcenia wyższego oraz kompetencje miękkie (zdolność do zarządzania zespołem pracowników czy nawiązywania relacji z kontrahentami).

Konsultacje finalne i wdrożenie projektu

Jeśli w efekcie przeprowadzonych analiz zostanie wydana pozytywna decyzja, strony przystępują do finalizacji uzgodnień – ma ona postać umowy franczyzowej. Następnie, następuje realizacja projektu, tj. przygotowanie lokalu, rekrutacja załogi, skompletowanie towaru itd.