Choć może nie wydawać się to oczywiste, to w rzeczywistości rejestracja fundacji jest dość skomplikowanym i czasochłonnym procesem złożonym z kilku etapów. O jakich czynnościach formalno-administracyjnych musisz pamiętać, aby osiągnąć cel?

Akt fundacyjny i statut, czyli pierwszy kamień milowy podczas tworzenia fundacji

Pierwsze z działań, jakie trzeba podjąć, to sformułowanie aktu fundacyjnego. Jest to dokument, w którym należy zawrzeć jasne, jednoznaczne oświadczenie woli twórcy (tzw. fundatora) o zamiarze uruchomienia fundacji oraz jej celu. Ważne jest także precyzyjne określenie wysokości funduszu założycielskiego oraz formy, w jakiej zostaną wniesione środki (mogą być to środki pieniężne, nieruchomości, a nawet – papiery wartościowe). Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, konieczne jest przygotowanie aktu fundacyjnego w formie aktu notarialnego.

Kolejnym z niezbędnych dokumentów jest statut fundacji. Ponieważ podczas sporządzania statutu należy zwrócić uwagę na liczne aspekty, warto w takiej sytuacji zasięgnąć profesjonalnej pomocy ze strony prawnika. Prawidłowo przygotowany statut powinien zawierać takie podstawowe elementy jak między innymi:

  • dane adresowe,
  • cel fundacji,
  • dane identyfikacyjne członków organów fundacji, tj. zarządu oraz organu nadzorczego,
  • sposób realizacji działań.

Fundacja – rejestracja urzędowa

Obowiązkowym elementem procesu rejestracji fundacji jest przygotowanie dwóch formularzy urzędowych, czyli: KRS-W20 (jest to podstawowy dokument zgłoszeniowy zawierający takie elementy jak na przykład adres korespondencyjny czy dane pełnomocnika procesowego) oraz załącznik KRS-WK, tzn. formularz, w którym należy określić osoby z zarządu oraz organu nadzorczego.

Rejestracji fundacji dokonuje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od dnia 1 lipca 2021 r. obowiązują nowe papierowe oraz elektroniczne formularze rejestracyjne. Oprócz wymienionych dokumentów rejestracyjnych należy dołączyć takie dokumenty jak między innymi uchwała o powołaniu władz fundacji oraz statut.

Koszt dokonania tej czynności urzędowej wynosi dwieście pięćdziesiąt złotych. Opłata powiększona – sześćset złotych – jest naliczana w sytuacji, gdy fundator ma zamiar poprzez fundację prowadzić działalność gospodarczą.

Zakładanie fundacji krok po kroku – uzyskanie numeru REGON oraz NIP

Podobnie jak w przypadku przedsiębiorstw, także fundator jest zobligowany do uzyskania numeru REGON – można tego dokonać poprzez wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. Ostatnim etapem jest rejestracja we właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym w celu uzyskania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Rejestracja fundacji – podsumowanie

Powyżej opisano wszystkie niezbędne kroki, które są niezbędne do tego, aby fundacja mogła zostać utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wbrew pozorom, proces ten sprawia wiele trudności, zwłaszcza w kontekście przygotowywania aktu fundacyjnego oraz statutu. Aby uniknąć problemów już na samym początku przygody z fundacją, warto skorzystać z konsultacji prawnych.