Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku to nie tylko dołączenie naszego kraju do struktur, w których panuje swoboda przepływu: osób, kapitału, usług oraz towarów. Akcesja do UE umożliwia krajowym przedsiębiorstwom dostęp do różnych form finansowania działalności gospodarczej. Czym charakteryzują się dotacje unijne na start firmy?

Dotacje unijne dla młodych firm – dlaczego jest niezbędne?

Prowadzenie aktywności biznesowej zdecydowanie nie należy do prostych wyzwań. Z licznymi przeszkodami muszą zmagać się szczególnie młode firmy – jednym z najpoważniejszych problemów w tym przypadku jest bariera finansowa. Na szczęście, polscy przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w tej kwestii. Oprócz krajowych form dofinansowania, w tym między innymi środków dla początkujących przedsiębiorców zapewnianych przez urzędy pracy, możliwe jest skorzystanie ze wsparcia w ramach dotacji unijnych.

Dotacje unijne na start firmy – kto może skorzystać z tego rozwiązania?

Dotacje przyznawane przez organy Unii Europejskiej mają na celu wyrównywanie szans. Taki stan rzeczy oznacza, że otrzymanie finansowania na przykład przez przedsiębiorców z wieloletnim, pełnych sukcesów doświadczeniem biznesowym jest mało realne. Zasadniczo, Fundusze Europejskie są przeznaczone dla takich grup jak między innymi osoby:

  • niepełnosprawne,
  • bezrobotne,
  • poniżej trzydziestego roku życia, jeśli należą do grupy tzw. NEET (osób, które jednocześnie nie uczą się i nie pracują),

przy czym sytuacja finansowa każdego wnioskodawcy jest wnikliwie analizowana przed podjęciem decyzji o przyznaniu finansowania lub odmowie.

Dotacje unijne na start firmy a biznesplan – czy biznesplan jest niezbędny?

Podobnie jak w przypadku krajowych systemów wsparcia, uzyskanie dotacji z UE także wymaga przedstawienia biznesplanu, tj. projektu zawierającego informacje na temat: charakterystyki działalności planowanego przedsiębiorstwa, wielkości zatrudniania, prognozy przychodów i kosztów oraz wielu innych aspektów. Właściwie, można by rzec, że biznesplan jest wręcz głównym elementem podczas oceny wniosku o przyznanie dotacji z Funduszy Europejskich. To właśnie ten dokument jest wnikliwie analizowany przez Komisję Oceny Wniosków.

Jeśli wnioskodawca nie ma doświadczeniu w tworzeniu profesjonalnego biznesplanu, nie ma powodów do obaw. Projekt biznesplanu można skonsultować z doradcą.

Dotacje unijne na start firmy – co jeszcze warto wiedzieć?

Jeszcze przed rozpoczęciem starań o przyznanie dofinansowania unijnego warto mieć na uwadze, że UE jedynie współfinansuje działalność nowych podmiotów na rynku, lecz nie zajmuje się finansowaniem przedsięwzięcia w całości. Oznacza to, że konieczne jest posiadanie wkładu własnego.

Jaka powinna być jego wysokość? Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Minimalny próg środków w ramach wkładu własnego jest uzależniony od:

  • skali projektu,
  • rodzaju dofinansowania – należy bowiem pamiętać, że nie ma jednolitego programu dotacji unijnych dla nowych firm, a przedsiębiorcy mają dostęp do różnych rozwiązań w zależności od kraju czy regionu.