Aby możliwe było rozpoczęcie działalności biznesowej, obligatoryjne jest — niezależnie od branży planowanej aktywności gospodarczej — spełnienie przez nowego przedsiębiorcę szeregu wymogów formalnych. Dopiero po ich wypełnieniu firma może rozpocząć działalność zarobkową. Ile trwa otwarcie działalności gospodarczej?

Ile czasu zajmuje stworzenie nowej firmy w Polsce?

Jak długo trwa tworzenie działalności gospodarczej? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To, ile czasu zajmuje ten proces, jest uzależnione przede wszystkim od formy organizacyjno-prawnej danego podmiotu.

Zasadniczo, najmniej czasu zajmuje założenie przedsiębiorstwa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (firma osoby fizycznej). W tym przypadku wypełnienie wszystkich obowiązków powinno zająć nie więcej niż kilka dni.

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku spółek, w tym w szczególności spółek kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna). W takiej sytuacji cały proces może potrwać wiele tygodni, a w skrajnych przypadkach nawet kilka miesięcy.

Ponadto, na czas zakładania nowego podmiotu wpływają też takie czynniki jak np. wymóg posiadania koncesji i zezwoleń (jest to niezbędne np. w przypadku chęci otworzenia firmy transportowej).

Zakładanie działalności gospodarczej z użyciem internetu

Czas tworzenia przedsiębiorstwa jest obecnie znacznie krótszy dzięki takim rozwiązaniom internetowym jak CEIDG dający możliwość złożenia wniosku CEIDG-1 online oraz System S24 przeznaczony dla wspólników m.in. spółek z o.o. Z ich użyciem możliwe jest na przykład:

  • uzyskanie numeru NIP, REGON,
  • wypełnienie umowy spółki według ogólnego wzorca.

Ile trwa otwarcie działalności gospodarczej w Polsce i na świecie?

Pomimo wprowadzania w ostatnich latach rozwiązań online pozwalających na utworzenie przedsiębiorstwa, czas zakładania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w Polsce jest jednym z najdłuższych w porównaniu z innymi krajami Europy. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Bank Światowy (“Doing Business”, 2019 r.), polski przedsiębiorca musi poświęcić średnio niemal czterdzieści dni.

Dla porównania, w innych krajach wyglądało to następująco:

  • Czechy — około dwadzieścia pięć dni,
  • Niemcy — około jedenaście dni,
  • Węgry — około siedem dni.

Jeszcze korzystniej przedstawia się w przypadku Francji oraz Estonii — w państwach tych średni czas tworzenia nowego podmiotu gospodarczego zajmuje średnio mniej niż tydzień.

Otwarcie działalności gospodarczej to jeszcze nie wszystko

Czynności formalne takie jak na przykład rejestracja na cele ubezpieczenia ZUS czy uzyskanie Numeru Identyfikacji Podatkowej, są niezbędne w celu utworzenia działającego zgodnie z prawem podmiotu. Należy jednak jednocześnie mieć na uwadze, że formalności to jedynie część z zadań, jakie musi wykonać przedsiębiorca.

Oprócz formalnej rejestracji firmy, konieczne jest jeszcze sporządzenie planu finansowego (biznesplanu), ustalenie strategii marketingowej i sposobu dotarcia do klientów, wybór dostawców i negocjowanie warunków kontraktów itd. Działania te są niezbędne do rozwoju biznesowego, a ich wykonanie może zająć nawet kilka miesięcy.