Dla najmniejszych przedsiębiorców składki ZUS często są jednym z większych wydatków, jakie trzeba ponosić co miesiąc. Od stycznia 2020 r. ulga Mały ZUS będzie obowiązywać na nowych zasadach. Co dokładnie się zmienia? Jak i do kiedy zgłosić chęć opłacania składek na preferencyjnych warunkach?

Obniżone składki ZUS – Mały ZUS w 2019 r.

Część przedsiębiorców korzysta już z tzw. Małego ZUS-u. Od 1 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa ulga, którą zainteresowało się wielu przedsiębiorców. W bieżącym roku nie wszyscy zainteresowani zdążyli jednak z niej skorzystać. By móc płacić niższe składki ZUS, przedsiębiorcy musieli spełnić dwa warunki:

● złożyć w terminie deklarację, przy czym czasu było niewiele – do 8 stycznia,

● spełnić kryterium przychodowe – roczne przychody przedsiębiorcy w poprzednim roku nie mogły przekroczyć 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. było to 63 tys. zł).

Mimo że zmniejszeniem wysokości składek na ubezpieczenia społeczne zainteresowanych było wielu przedsiębiorców (zgłosiło się ich ponad 186 tys.), nie wszyscy zdążyli z deklaracjami. Dodatkowo ustanowiony limit był na tyle niski, że wiele firm go przekraczało. Duża popularność wprowadzonej ulgi spowodowała jednak, że od 2020 r. Mały ZUS będzie realizowany na jeszcze korzystniejszych dla przedsiębiorców warunkach.

Mały ZUS 2020 – nowe zasady

Pierwsze informacje o zmianie zasad, na jakich działa ulga Mały ZUS pojawiły się na konwencjach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości (mówiło się wówczas o tzw. 500 plus dla przedsiębiorców). Ostatecznie projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych został przyjęty przez Radę Ministrów 21 listopada 2019 r. Rezultatem jest nowa koncepcja – Mały ZUS 2020 będzie dostępny dla przedsiębiorców, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

● wykażą, że prowadzili działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku – Mały ZUS 2020 dedykowany jest też osobom prowadzącym firmę od wielu lat,

● wykażą, że ich roczny przychód za 2019 r. nie przekroczył 120 tys. zł – próg został podniesiony niemal dwukrotnie

● do końca stycznia 2020 r. zgłoszą chęć skorzystania z nowych przepisów.

Z Małego ZUS-u nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykonują pracę na rzecz byłego pracodawcy. Taka konstrukcja przepisów ma chronić pracowników przed zjawiskiem „wypychania” ich na samozatrudnienie.

Składki ZUS będą naliczane od dochodu

Przedsiębiorcy korzystający z programu Mały ZUS w 2019 r. płacą składki na ubezpieczenia społeczne zależne od przychodu. Nowe regulacje zakładają, że – mimo konieczności spełnienia przez przedsiębiorcę limitu przychodu – kluczowe znaczenie będzie miał dochód.

Szczegółowe informacje o tym, jak będzie obliczana podstawa, przedstawia poniższy wzór:

roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej

uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym

             ___________________________________________________    x 30

liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej

działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

 

Jak długo będzie można korzystać z Małego ZUS-u 2020?

Przedsiębiorcy, którzy dotychczas płacili składki w standardowej wysokości, nie uzyskując przy tym wysokiego dochodu, mają szansę zwiększyć swoją konkurencyjność. Niższe składki ZUS oznaczają, że w ich kieszeniach pozostanie więcej pieniędzy, które będą oni mogli przeznaczyć na marketing lub inwestycje. By jednak właściciele firm mogli wypracować staż niezbędny do emerytury, w uldze wprowadzono ograniczenia czasowe. Zgodnie z zapowiedziami Mały ZUS 2020 przedsiębiorcy będą opłacać maksymalnie przez 3 lata w ciągu kolejnych 5 lat kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Po upływie wyżej wskazanego okresu przedsiębiorca będzie mógł ponownie skorzystać z ulgi lub – jeżeli jego sytuacja finansowa będzie na to pozwalać – zdecydować o opłacaniu składek w pełnej wysokości. Dzięki temu, że Mały ZUS jest dobrowolny, właściciel firmy może samodzielnie zdecydować, na czym w danym momencie zależy mu bardziej – na oszczędnościach czy też odkładaniu środków z myślą o przyszłej emeryturze.

Likwidację ograniczenia czasowego postuluje Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, wskazując, że aktualnie przedsiębiorcy nie potrzebują kolejnego czasowego rozwiązania, ale konkretnej i długofalowej pomocy.

Mały ZUS 2020 – ile zaoszczędzą przedsiębiorcy?

Ministerstwo Rozwoju szacuje, że z ulgi Mały ZUS 2020 skorzysta 320 tys. przedsiębiorców. W ich kieszeniach ma pozostać łącznie ok. 1,3 mld zł – na tyle wyceniany jest koszt nowych regulacji dla finansów publicznych. W kolejnych latach kwota ta może być jeszcze wyższa – szacuje się, że może osiągnąć wartość 1,5 mld zł.

Mały ZUS 2020 – jakie zmiany?

Gdy pojawiły się pierwsze informacje o uldze Mały ZUS na nowych zasadach, przedsiębiorcy dowiedzieli się, jakich oszczędności mogą oczekiwać w zależności od uzyskiwanego dochodu. Prezentuje je poniższa grafika – stąd też pierwotnie mówiono o oszczędnościach rzędu 500 zł miesięcznie. Dla porównania wyżej zamieszczona została tabela ujmująca wysokość składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 i 2020 r.

Mały ZUS 2020 – zmiany

Mały ZUS 2020 – czy mogą być opóźnienia?

Mimo pierwotnych zapowiedzi pojawiają się wątpliwości, czy Mały ZUS w nowej formule będzie obowiązywał już od stycznia 2020 r. Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz twierdzi jednak, że nawet gdyby nie udało się wprowadzić zmian od 1 stycznia 2020 r., to nowe rozwiązania zostaną wprowadzone w I kwartale przyszłego roku.

Nawet, jeżeli pojawiłyby się opóźnienia we wdrażaniu ulgi Mały ZUS 2020, przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z możliwości płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne nie powinni zwlekać, ale złożyć stosowną deklarację do końca stycznia.