Warunkiem niezbędnym podczas sprzedaży towarów lub usług jest wzbudzenie w odbiorcy przekonania, że potrzebuje on promowanego produktu. Jest to zadanie kluczowe zarówno w przypadku sprzedaży stacjonarnej, jak i działalności handlowej prowadzonej w formie online. Aby zwiększyć siłę oddziaływania treści tworzonych dla odbiorców internetowych, warto podejmować działania zgodnie z tzw. modelem AIDA. Na czym polega jego istota?

Model AIDA – na czym polega to rozwiązanie?

Istota modelu AIDA jest stosunkowo prosta i powinna zostać zrozumiana nawet przez osobę nieposiadającą wykształcenia w obszarze marketingu. Określenie „AIDA” to akronim, który składa się z czterech następujących elementów:

  • A, czyli Attention,
  • I – Interest,
  • D, tzn. Desire,
  • A, tj. Action

Na czym polegają poszczególne elementy?

Attention – uwaga

Zdobycie uwagi potencjalnego nabywcy to konieczność. Nawet najlepszy jakościowo produkt nie przyczyni się do sukcesu biznesowego firmy, jeśli nie usłyszy o nim rynek. To właśnie dlatego konieczne jest krok „Attention”, czyli stworzenie świadomości rynku. Jego ideą jest dostarczenie do odbiorców krótkich, treściwych informacji na temat produktu. Dobrym sposobem na wdrożenie tego etapu jest marketing szeptany (umieszczanie pozytywnych komentarzy forach internetowych oraz w social mediach) oraz guerilla marketing.

Interest – zainteresowanie

Aby wzbudzić zainteresowanie odbiorców, konieczne jest przekazanie informacji na temat podstawowych zalet produktu. Może być to np. wysoka jakość wykonania, niepowtarzalny design czy ciekawy smak. Tego typu treści warto przedstawić np. za pomocą krótkiej reklamy wideo czy infografiki.

Desire – pożądanie

Przekonanie klientowi informacji na temat oferowanego produktu oraz wzbudzenie jego zainteresowania to dopiero połowa sukcesu. Aby osiągnąć cel, to znaczy skłonić odbiorcę do zakupu, konieczne jest także wzbudzenie w nim pragnienia. Klient powinien czuć potrzebę zakupu. Istnieją różne sposoby na zrealizowanie tego zadania. Może być to na przykład storytelling, czyli przedstawienie krótkiej historii, która ukazuje klienta zadowolonego z posiadania produktu. Niezależnie od formy reklamy, na etapie „Desire” konieczne jest przedstawienie zalet danego rozwiązania.

Action – działanie

Ostatnim etapem w treściach tworzonych zgodnie z modelem AIDA jest przekonanie klienta do tego, by zakupił on wybrany produkt. Można zrobić to na przykład poprzez zaoferowanie bezpłatnej wersji próbnej, podczas której klient wypróbuje działanie produktu w praktyce.

AIDA, AIDAS, AIDAL – czym różnią się te koncepcje?

Czteroelementowy model AIDA to podstawowy wariant określający, jaki powinien być stosunek klienta do danego produktu. W związku z dynamicznym rozwojem współczesnego marketingu stworzonego także wersje rozszerzone tej koncepcji. Są to między innymi modele:

  • AIDAL, w którym dodatkowy element „L” oznacza lojalność klienta wobec marki lub produktu (ang. Loyalty).
  • AIDAS, w przypadku którego AIDA zostało poszerzone o element satysfakcji „S” (ang. Satisfaction).

Wszystkie te modele pokazują, że przekonanie klienta do określonej marki, towaru lub usługi nie jest niczym prostym. Osiągnięcie tego celu wymaga wzbudzenia szeregu pozytywnych emocji. Dopiero wówczas zdobycie lojalnego, stałego klienta staje się możliwe.