Prowadzenie biznesu nie jest niczym prostym szczególnie dla początkujących przedsiębiorców. Do poważnych barier utrudniających, a czasem nawet uniemożliwiających rozwój działalności biznesowej należą między innymi obciążenia podatkowe oraz składki z tytułu ZUS. Na szczęście, w przypadku nowych firm możliwe jest skorzystanie z preferencyjnych składek. Na czym polega to rozwiązanie i kto jest uprawniony do skorzystania z takiej opcji? Mały ZUS – jaka kwota?

Mały ZUS

Rozwiązanie określane potocznie jako tzw. mały ZUS to prawo do opłacania zredukowanych (preferencyjnych) składek z tytułu ubezpieczeń społecznych. W przypadku małego ZUS składki społeczne należne do zapłaty są znacznie niższe niż te w standardowej wysokości – zaoszczędzone w ten sposób środki mogą zostać przeznaczone na rozwój prowadzonej działalności biznesowej.

Mały ZUS można stosować przez okres 24 miesięcy, począwszy od utworzenia działalności gospodarczej. Do przywileju tego są uprawnieni przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy oraz nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz pracodawcy, u którego w ciągu bieżącego lub poprzedniego roku realizowali prace w takim zakresie, w jakim prowadzona jest obecna aktywność biznesowa.

Mały ZUS – jaka kwota?

Jaka jest stawka procentowa składek w przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadzie tzw. małego ZUS? Wysokość miesięcznych obciążeń przedstawia się w następujący sposób:

  • składka emerytalna 19,52%,
  • składka rentowa 8%,
  • składka chorobowa (dobrowolna) 2,45%,
  • składka wypadkowa 1,63%.

Ponadto, w przypadku ZUS preferencyjnego przedsiębiorca nie opłaca składek z tytułu Funduszu Pracy.

Podstawą naliczania składek jest 30% najniższego wynagrodzenia ustawowego (w 2022 roku wynosi ono 3010 zł brutto), czyli 903 zł. Oznacza to, że łączna wysokość składek społecznych (bez składki zdrowotnej) wynosi 285,71 zł. Dla porównania, w przypadku standardowego ZUS składki społeczne nalicza się w oparciu o wartość 75% średniego wynagrodzenia brutto.

Jeśli chodzi o wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, to jej wysokość pozostaje taka sama, jak ma to miejsce w przypadku „dużego” ZUS – do 2021 roku była to opłata w stałej wysokości, z kolei, począwszy od 2022 roku, wysokość składki wynosi co do zasady dziewięć procent osiąganych dochodów.

Nie tylko mały ZUS. Z jakich ulgowych rozwiązań mogą jeszcze skorzystać początkujący przedsiębiorcy?

Mały ZUS dla działalności gospodarczej to rozwiązanie funkcjonujące już od wielu lat. Nie jest to jednak jedyne dostępne ułatwienie dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem. Do pozostałych rozwiązań należą: Mały ZUS Plus oraz Ulga na start.

Mały ZUS Plus to rozwiązanie, w ramach którego składki z tytułu ubezpieczeń społecznych są opłacane na podstawie dochodów osiąganych przez przedsiębiorstwo. W takim wariancie – w przypadku niewielkich dochodów – obciążenia ZUS są niższe niż w przypadku podstawowej stawki ryczałtowej;

Ulga na start oznacza, że nowy przedsiębiorca jest przez okres sześciu miesięcy zwolniony z konieczności opłacania składek społecznych (do uregulowania pozostaje wówczas jedynie składka zdrowotna).

Rozwiązania te – Mały ZUS, Mały ZUS Plus oraz Ulga na start – znacznie ułatwiają prowadzenie działalności w początkowym, kluczowym dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa etapie.