Każdego dnia w Polsce (i właściwie każdym rozwiniętym kraju) powstają nowe przedsiębiorstwa. Są to zarówno startupy pracujące nad nowatorskimi rozwiązaniami technologicznymi, jak i na przykład przedsiębiorstwa rodzinne działające w tradycyjnych branżach (handel, drobne rzemiosło). Coraz więcej osób podejmuje decyzję, by uruchomić niszowy biznes w celu wyróżnienia się spośród konkurencji. Czy to dobry pomysł?

Czym jest nisza rynkowa?

Nisza rynkowa jest obszarem rynku, który obejmuje nabywców o charakterystycznych, unikalnych potrzebach. Mogą być to na przykład miłośnicy skoków spadochronowych czy nabywcy niektórych słabo rozpowszechnionych instrumentów muzycznych.

Istnieje wiele powodów, które sprawiają, że działalność biznesowa zorientowana na wąską niszę rynkową to bardzo dobry pomysł. Przede wszystkim, z uwagi na niewielkie nasilenie konkurencji, nie jest konieczne obniżanie cen (a tym samym rentowności prowadzonego przedsiębiorstwa) w celu pozyskania klientów. Poza tym, w przypadku niszy rynkowej mamy zazwyczaj do czynienia z lojalnymi klientami – w takiej sytuacji istnieje niewielkie ryzyko, że nabywcy, których zachęciliśmy do swojej oferty, odejdą do konkurencji z błahego powodu.

Ponadto, w odróżnieniu od tzw. branż masowych, w przypadku niszy rynkowej nie jest zazwyczaj konieczne ponoszenie wysokich nakładów na kampanie marketingowe. Powodem takiego stanu rzeczy jest wspomniana już słaba konkurencja.

Strategia koncentracji jako sposób na działanie w niszy

Najbardziej klasycznym przykładem na działanie przedsiębiorstwa w niszy rynkowej jest tzw. strategia koncentracji. Metoda ta zakłada skupienie aktywności biznesowej w wąskim segmencie rynkowym. Dzięki temu możliwe jest wyspecjalizowanie się w określonej dziedzinie, a następnie świadczenie usług lub dostarczanie towarów z zachowaniem najwyższych standardów jakości.

Jest to działanie, które w przypadku sukcesu pozwala na uzyskanie statusu lokalnego monopolisty w danej branży. Z drugiej jednak strony należy liczyć się ze słabością takiego rozwiązania – skoncentrowanie się na niewielkim fragmencie rynku daje wprawdzie silną pozycją w segmencie, ogranicza jednak możliwości ekspansji przedsiębiorstwa i zwiększenie skali działania.

Strategii koncentracja w niszy rynkowej ma jeszcze jeden istotny mankament – brak dywersyfikacji. W przypadku kryzysu w danej branży istnieje duże ryzyko, że niszowy biznes upadnie, podczas gdy bardziej uniwersalne podmioty przetrwają pomimo przejściowych trudności.

Z drugiej strony, działanie w niszy rynkowej – w przypadku dynamicznego rozwoju danego sektora rynkowego w następnych latach – może przynieść bardzo wysokie zyski.

Podsumowanie

Niszowy biznes daje duże szanse na sukces biznesowy. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ w segmencie rynkowym, w którym panuje niewielka konkurencja, łatwo jest osiągnąć satysfakcjonujące zyski. Jednocześnie, trzeba koniecznie pamiętać, by nie „przesadzić” z wyborem profilu przedsiębiorstwa – jeśli dany biznes okaże się zbyt niszowy, pozyskanie klientów może okazać się utrudnione, a nawet niemożliwe.