W szeroko pojętym handlu niezwykle istotna jest ochrona nazw produktów, przedsiębiorstw, haseł reklamowych itd. W jaki sposób można skutecznie chronić znak towarowy? Jedną z praktyk powszechnie wykorzystywanych zarówno przez polskie, jak i zagraniczne przedsiębiorstwa jest stosowanie znaku ® („zarejestrowany”, z ang. Registered). Na czym polega ta metoda i jaką ochronę może zapewnić znak Registered ®?

Znak Registered, czyli prawna ochrona znaku towarowego

Zasadniczo, do umieszczania znaku ® są uprawnione te podmioty, które zgłosiły dane hasło reklamowe, markę, logo przedsiębiorstwa, nazwę produktu itd. do organu patentowego (przykładowo, w Polsce jest to Urząd Patentowy) w celu rejestracji jako znaku towarowego. Uzyskanie ® oznacza, że dany obiekt stał się prawną własnością danego przedsiębiorcy. Ochrona prawna danego znaku towarowego obowiązuje przez okres dziesięciu lat. Oczywiście, właściciel danego znaku ma prawo ją przedłużać, a sam proces rejestracji może obejmować wybrane państwo, wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej bądź cały świat.

Jednocześnie, warto pamiętać o tym, że stosowanie ® jest dobrowolne i nie trzeba obligatoryjnie umieszczać tego oznaczenia, nawet w przypadku pomyślnie zakończonego procesu rejestracji.

Jeśli inny podmiot zamierza wykorzystywać nazwę zaklasyfikowaną już jako ®, to może się on nią posługiwać wyłącznie za zgodą posiadacza danego znaku towarowego. W przeciwnym wypadku takie samowolne działanie może być potraktowane jako kradzież praw autorskich, co skutkuje dotkliwymi sankcjami finansowymi.

Zabezpieczenie znaku towarowego ® – o czym jeszcze trzeba pamiętać?

Trzeba mieć na uwadze, że aby możliwe było uzyskanie ® dla danego znaku graficznego lub tekstowego, konieczne jest, by wyróżniał się on zdolnością odróżniającą. Co to oznacza? Wytłumaczenie tej kwestii jest proste nawet dla osoby, która nie ma zaawansowanej wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej. Obiekt poddawany rejestracji w celu uzyskania znaku „Registered” nie może mieć formy opisowej ani pokrywać się z już istniejącymi, zarejestrowanymi znakami towarowymi. Powinien być on także jednoznaczny.

Brak procedury rejestracji znaku towarowego a sankcje

Choć stosowanie oznaczenia ® to praktyka kojarzona głównie z działalnością dużych, międzynarodowych marek, to taki stan nie oznacza jeszcze, że z ochrony prawnej przemysłowej nie mogą korzystać także mniejsze podmioty. Nie ma nic dziwnego w tym, że ze znaku ® chętnie korzystają przedsiębiorcy niezależnie od skali działalności oraz branży, w której prowadzona jest działalność biznesowa. Takie działanie pozwala na zwiększenie prestiżu danej marki w oczach odbiorców.

Należy przy tym pamiętać, że karane jest nie tylko bezprawne posługiwanie się znakiem zabezpieczonym przez rejestrację ®. Niezgodne z prawem jest również stosowanie oznaczenia ® przy danym tekście lub grafice, jeśli nie została ona poddana procedurze rejestracji lub proces ten nie został jeszcze ukończony. Zgodnie z ustawą z dn. 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, takie działanie może skutkować otrzymaniem kary grzywny.