Skala podatkowa jest obecnie najczęściej wykorzystywaną formą opodatkowania dochodów osób fizycznych w Polsce. W 2022 roku, wraz z wprowadzeniem przepisów określanych jako tzw. Polski Ład, wdrożono wiele zmian w tym zakresie. O czym muszą pamiętać podatnicy, rozliczający swoje dochody w ramach skali podatkowej w 2022 roku? Skala podatkowa 2022 - poruszam najważniejsze kwestie!

Skala podatkowa 2022. Kto korzysta z tej formy rozliczania dochodów?

Zgodnie ze stanem na kwiecień 2022 roku, skala podatkowa zakłada dwie stawki podatkowe na poziomie wynoszącym:

  • 17% (dla rocznych dochodów na poziomie do 120 tysięcy złotych),
  • 32% (dla nadwyżki rocznych dochodów powyżej 120 tysięcy złotych).

Ze skali podatkowej korzystają dwie główne grupy podatników osiągających swoje dochody na terenie Polski, to znaczy:

  • osoby fizyczne prowadzące firmę np. w formie jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • podatnicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę, umów cywilnoprawnych oraz osiągający rentę, emeryturę itp.

Skala podatkowa to nie tylko podatek. Jakie można zastosować ulgi?

Warto przy tym pamiętać, że podatnicy rozliczający swoje dochody w ramach skali mogą skorzystać między innymi z następujących ulg zmniejszających wartość obciążeń podatkowych:

  • ulga na dziecko (1112,04 zł na pierwsze oraz drugie dziecko, 2000,04 zł na trzecie oraz 2700 zł na każde kolejne dziecko),
  • ulga IP BOX (obniżona stawka podatku dla przedsiębiorstw prowadzących działania z zakresu R&D),
  • ulga internetowa (ulga w wysokości 760 zł rocznie),
  • ulga rehabilitacyjna (możliwość odliczenia wydatków poniesionych na zakup sprzętu medycznego — w przypadku osób z orzeczoną niepełnosprawnością),

W ramach skali podatkowej możliwe jest również wspólne rozliczenie się z małżonkiem. Zaleca się skorzystanie z tego rozwiązania w sytuacji, gdy między małżonkami występuje znaczna dysproporcja dochodów.

Polski Ład 2.0. Jakie zmiany czekają podatników rozliczających się w ramach skali podatkowej?

Ważną kwestię w kontekście skali podatkowej stanowią również zmiany, które — zgodnie z planami rządu — zostaną wprowadzone jeszcze w lipcu 2022 roku. Jedną z najważniejszych modyfikacji w tym zakresie stanowi zmniejszenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Po wejściu w życie Polskiego Ładu 2.0 będzie ona wynosić jedynie dwanaście procent (obecnie jest to siedemnaście procent podatku naliczanego na podstawie osiąganych dochodów).

Nowa, obniżona stawka podatku dochodowego PIT ma objąć dochody opodatkowane według skali niezależnie od tego, czy mowa jest o podatnikach prowadzących działalność gospodarczą, czy też sprawa dotyczy osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, umów cywilnoprawnych itp.

Brak ulgi dla klasy średniej

Wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu 2.0 zniesiona zostanie ulga dla klasy średniej wprowadzona jeszcze na początku 2022 roku. Straty z tego tytułu mają zostać zrekompensowane poprzez oszczędności, jakie podatnicy uzyskają w ramach obniżki stawki podatku dochodowego PIT.

Jeśli jednak w efekcie najnowszych zmian osoba korzystająca z ulgi dla klasy średniej zostałaby poszkodowana, możliwe jest zastosowanie ulgi rekompensującej straty.