Po zakończeniu trwania leasingu możliwe jest dokonanie wykupu przedmiotu umowy (najczęściej jest to samochód). Należy jednak pamiętać, że — w myśl obowiązujących od 2022 roku przepisów określanych jako tzw. Polski Ład — należy liczyć się w takiej sytuacji z koniecznością odprowadzenia podatków i składki zdrowotnej dla państwa. Aby uniknąć tego przykrego obowiązku, można zastosować jednak pewne rozwiązanie. Mowa tu o darowiźnie.

Z jakimi opłatami wiąże się wykup samochodu z leasingu?

Jeśli przedsiębiorca zdecydował się na wykup auta z leasingu, to w świetle obecnych przepisów musi on liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Obecnie, tzn. w 2022 roku, jeśli przedsiębiorca zamierza wykorzystywać wykupione auto, musi zapłacić podatek dochodowy oraz VAT. Obowiązek podatkowy w tym zakresie powstaje wówczas, gdy w terminie sześciu lat od wykupu samochód zostanie sprzedany osobie trzeciej (dotychczas termin ten był znacznie krótszy i wynosił jedynie sześć miesięcy).

To nie ostatnia niekorzystna zmiana dla leasingobiorców. W myśl obecnych przepisów podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa samochodu, a nie wysokość kwoty z tytułu wykupu.

Last but not least, konieczne w takiej sytuacji może być również opłacenie składki zdrowotnej. Wynosi ona 9% (w przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadzie skali podatkowej) lub 4,9% (dla firm rozliczających się w formie podatku liniowego) od dochodu osiągniętego w ramach sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu.

Jak się jednak okazuje, powstała furtka, która umożliwia uniknięcie znacznych kosztów dodatkowych związanych z podatkami i składką zdrowotną ZUS. Rozwiązaniem tym jest darowizna samochodu wykupionego z leasingu. Czynność ta jest (jeszcze) zwolniona z obowiązku podatkowego.

Aby jednak uniknąć odpowiedzialności skarbowej, należy unikać takich działań jak na przykład darowizna zwrotna, tzn. sytuacja, w której po pewnym czasie obdarowany przekazuje samochód z powrotem swojemu darczyńcy. Takie rozwiązanie zostanie zakwestionowane przez organy podatkowe.

Czym jest darowizna?

W ogólnym ujęciu darowizna jest umową, w ramach której darczyńca nieodpłatnie zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania określonej rzeczy obdarowanemu. Taką definicję można znaleźć między innymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2020.0.1740 t.j).

Przedmiotem darowizny może być np. biżuteria czy działka, ale także samochód. Obecnie obowiązujące przepisy nie stoją na przeszkodzie, by przekazać w darowiźnie pojazd wykupiony przez przedsiębiorcę z leasingu.

W przypadku wykonania darowizny w stosunku do osób spokrewnionych stosuje się kwotę wolną, która zmniejsza wysokość zobowiązania podatkowego. Im większy stopień pokrewieństwa, tym próg kwoty wolnej od podatku jest wyższy i wynosi:

  • 9637 złotych (w przypadku I grupy podatkowej),
  • 7276 złotych (w przypadku II grupy podatkowej),
  • 4902 złote (w przypadku III grupy podatkowej).

Ponadto, w przypadku najbliższych osób możliwe jest uniknięcie zobowiązania podatkowego — wystarczy w tym celu złożyć odpowiedni formularz w ciągu sześciu miesięcy od przekazania darowizny. Odpowiednim dokumentem w tej sytuacji jest druk SD Z2.