Zakup samochodu oznacza nie tylko konieczność poniesienia wydatku w wysokości ustalonej w transakcji ustalonej między kupującym i sprzedającym. W określonych sytuacjach obowiązkowe jest także opłacanie podatku od czynności cywilnoprawnych, czasem określanego także jako podatek PCC lub podatek od wzbogacenia się. Gdzie należy zapłacić podatek za zakup auta i kiedy jest to obligatoryjne?

Podatek od czynności cywilnoprawnych a zakup auta — kiedy jest to konieczne?

Podatek od czynności cywilnoprawnych odnosi się do szeregu różnorodnych czynności. Obejmuje on między innymi darowizny oraz umowy pożyczki, jednak jedną z najczęstszych sytuacji, które powoduje obowiązek podatkowy, jest zakup auta.

Do opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych jest zobligowany kupujący. Stawka podatku nie jest wprawdzie zbyt wysoka (wynosi ona 2% od wartości zawartej umowy), ale nabywca auta powinien się przygotować na ten wydatek jeszcze przed przystąpieniem do zakupu samochodu.

Zakup samochodu a obowiązek podatkowy

Podatek od czynności cywilnoprawnych należy opłacić między innymi wówczas, gdy następuje zakup:

  • auta używanego,
  • na terenie Polski (nawet jeśli sprzedawcą pojazdu jest cudzoziemiec),
  • od osoby prywatnej, tj. nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Jeśli zgodnie z przepisami transakcja rodzi obowiązek podatkowy, kupujący jest zobligowany do zapłacenia podatku. W przypadku niezastosowania się do obowiązku należy liczyć się z odpowiedzialnością karną skarbową oraz dotkliwymi sankcjami finansowymi.

Kiedy nie trzeba zapłacić podatku od zakupu samochodu?

Z pewnością osoby planujące zakup pojazdu zadowoli informacja, że nie każda umowa nabycia auta rodzi obowiązek podatkowy PCC. Wolne od podatku są między innymi takie transakcje, w przypadku których dokonuje się zakupu:

  • auta o wartości poniżej 1000 złotych,
  • pojazdu nowego,
  • samochodu od sprzedawcy zagranicznego,
  • stronami transakcji są przedsiębiorcy, a przedmiot umowy będzie wykorzystywany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Podatek za auto - gdzie należy go opłacić?

Wszystkich planujących zakup auta osobowego zapewne interesują nie tylko kwestie związane z powstaniem obowiązku podatkowego i wysokością obciążeń z tego tytułu. Ważny jest również sposób, w jaki należy uregulować tego typu zobowiązanie.

Aby móc wykonać to zadanie, należy w ciągu 14 dni od zakupu złożyć formularz podatkowy PCC-3. Wzór tego dokumentu można znaleźć na rządowej stronie internetowej www.podatki.gov.pl. Dostępne są zarówno formularze przeznaczone do druku, jak i interaktywne pliki w powszechnie wykorzystywanym formacie PDF.

Jeśli chodzi o sposób złożenia wypełnionego formularzu PCC-3, można zrobić to na dwa sposoby:

  • tradycyjnie, tj. poprzez wizytę we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym,
  • w formie online, z wykorzystaniem Portalu Podatkowego. Aby osiągnąć cel, należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny. W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się właśnie ta metoda postępowania. Nie ma w tym nic dziwnego — wypełnienie druku online oznacza oszczędność czasu.