Choć to wzajemne zaufanie powinno być podstawą relacji biznesowych, obecnie przepisy zobowiązują polskich przedsiębiorców do weryfikowania kontrahentów. Kontrola ma dotyczyć między innymi tego, czy dany podmiot posiada status czynnego podatnika VAT. W jaki sposób można to zweryfikować? Sprawdź czynnego podatnika VAT!

Kiedy należy sprawdzić status podatnika VAT kontrahenta?

Obowiązek sprawdzenia statusu kontrahenta powstaje w sytuacji, gdy transakcja opiewa na kwotę wyższą niż 15 000 złotych. Zapłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego znajdującego się na białej liście. W przeciwnym wypadku wydatek nie może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Nie można odliczyć także VAT naliczonego, a podatnik zostanie objęty solidarną odpowiedzialnością, jeśli niezweryfikowany przez niego kontrahent nie ureguluje swoich zobowiązań VAT-owskich.

Jaki jest termin na weryfikację za pomocą białej listy? Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy zrobić to w dniu dokonania przelewu. W przypadku niedopełnienia obowiązku w terminie należy niezwłocznie dokonać weryfikacji oraz powiadomić naczelnika urzędu skarbowego w ciągu trzech dni.

Z pewnością dobrą informację dla podatników stanowi informacja, że obsługa rządowej wyszukiwarki nie jest niczym trudnym. Wręcz przeciwnie: aby osiągnąć cel, wystarczy dysponować jedną z poniższych informacji:

  • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  • numer REGON,
  • rachunek bankowy,
  • nazwa przedsiębiorstwa.

Internetowe narzędzia do weryfikacji to podstawa

Do weryfikacji statusu podatnika czynnego VAT służy — zgodnie z art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług — tzw. biała lista podatników VAT. Zgodnie z zapisami ustawy, za prowadzenie białej listy odpowiedzialny jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Rejestr ten jest prowadzony w postaci elektronicznej i obejmuje podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które:

  • posiadają status czynnego podatnika VAT (ewentualnie, taki status został im przywrócony),
  • zostały wykreślone z rejestru czynnych podatników VAT przez naczelnika urzędu skarbowego.

Aby zapewnić przedsiębiorcom dostęp do aktualnych informacji, wykaz elektroniczny podatników VAT jest na bieżąco aktualizowany. Aktualizacje te mają miejsce raz dziennie, w dni robocze.

Dane znajdujące się w wykazie elektronicznym zawierają informacje o statusie czynnego podatnika na określony dzień. Oprócz tego można dokonać weryfikacji podatnika na dowolnie wybrany moment z przeszłości.

Biała lista to nie tylko informacje na temat statusu podatnika VAT

Rejestr znany jako biała lista zawiera nie tylko informację na temat tego, czy dany podmiot posiada status czynnego podatnika VAT. W wykazie tym można znaleźć znacznie więcej informacji. Są to między innymi:

  • pełna nazwa firmy oraz jej adres,
  • numer REGON,
  • numer w KRS — Krajowym Rejestrze Sądowym, dane identyfikacyjne prokurentów (w przypadku spółek),
  • numer (numery) firmowych rachunków bankowych.

Jak widać, zakres informacyjny białej listy podatników VAT jest znacznie szerszy. Dzięki temu możliwe jest zweryfikowanie także takich podstawowych informacji podawanych przez kontrahenta jak na przykład siedziba prowadzonej przez niego działalności.