Jedną z największych przeszkód stojących przed młodymi przedsiębiorcami – oprócz bariery finansowej – jest mnogość przepisów oraz formalności, które należy wypełnić już na starcie przygody z biznesem. To właśnie dlatego, aby zniwelować tę trudność, od dnia 1 lipca 2021 r. można zarejestrować spółki (w tym m.in. sp. z o.o.) wyłącznie elektronicznie. Na co pozwalają narzędzia online w tym zakresie? Zakładanie spółki online - o tym piszemy w artykule.

Zakładanie spółki online – dlaczego warto zdecydować się na to rozwiązanie?

Obecnie podstawowym sposobem na założenie spółki online jest system S24. Cechuje go przede wszystkim prostota obsługi oraz intuicyjny charakter. Kolejna z zalet związanych z utworzeniem spółki poprzez S24 ma wymiar finansowy: wskutek wyboru takiego wariantu opłata sądowa jest dwa razy niższa i wynosi jedynie 250 złotych.

Oczywiście, aby móc zarejestrować spółkę online, należy pamiętać o kilku istotnych aspektach. Nawet ten przejrzysty i prosty w obsłudze system, jakim jest S24, ma pewne ograniczenia. Warto o nich wiedzieć, by móc bez zbędnej zwłoki zarejestrować nową spółkę i rozpocząć aktywność biznesową na dynamicznym rynku.

Jeszcze przed rozpoczęciem rejestracji spółki w internetowym systemie S24 należy pamiętać, że:

  • należy zebrać wszystkich wspólników, aby mogli oni podać wrażliwe dane niezbędne w celu rejestracji,
  • konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego, na przykład w formie profilu zaufanego ePUAP (jest on bezpłatny) – tylko wówczas będzie możliwe zatwierdzenie dokonanych czynności,
  • S24 to system, który na podstawie wprowadzanych informacji generuje szablon umowy. Rozwiązanie to sprawdzi się zatem jedynie w sytuacji, gdy wspólnicy nie przewidują żadnych niestandardowych rozwiązań dotyczących na przykład sposobu podziału zysku spółki czy struktury kapitału założycielskiego. W przeciwnym wypadku wizyta u notariusza oraz opłacenie taksy notarialnej będzie konieczna,
  • niezbędne dokumenty to między innymi: lista wspólników wraz z liczbą i wartością udziałów oraz dane członków zarządu i/lub prokurenta.

W przypadku, gdy skorzystanie z systemu S24 nie będzie możliwe, umowa spółki zatwierdzona przez notariusza może zostać przesłana przez wspólników za pośrednictwem elektronicznego Portalu Rejestrów Sądowych.

Jakie spółki można utworzyć z użyciem systemu online?

Jeśli chodzi o to, jakie rodzaje spółek można zarejestrować z użyciem narzędzi online, są to następujące formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw:

  • spółka jawna,
  • spółka komandytowa,
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • prosta spółka akcyjna.

Tak szeroki zakres dostępnych typów spółek to bardzo dobra wiadomość – są to formy organizacji przedsiębiorców chętnie wybierane w Polsce (szczególnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Nie tylko zakładanie spółki online

Dzięki rozwiązaniom online można nie tylko założyć spółkę, ale także dokonać aktualizacji informacji dotyczących kodów PKD, adresu spółki czy składu Zarządu. Takie rozwiązanie sprawia, że dokonywanie zmian w spółce nie jest już czasochłonne, jak miało to miejsce w latach poprzednich.