Wynikające z globalizacji coraz słabsze bariery w przepływie towarów, osób, kapitału oraz usług, a także rozwój nowoczesnych technologii internetowych sprawiają, że coraz więcej przedsiębiorców postanawia zarejestrować spółkę nie w Polsce. Rejestracja spółki za granicą - jak oceniać tego typu rozwiązanie?

Dlaczego przedsiębiorcy decydują się na rejestrację spółki w innym kraju?

Istnieje wiele powodów sprawiających, że przedsiębiorcy chętnie rejestrują swoją działalność gospodarczą w formie spółki w innym kraju niż ojczysty. Przykładowe motywy, które nimi wówczas kierują, są następujące:

  • możliwość dotarcia do szerszego grona klientów. Jest to bardzo istotny czynnik na przykład w przypadku branży transportowej. Często zdarza się, że największe podmioty z sektora produkcyjnego korzystają z usług transportowych świadczonych wyłącznie przez firmy z siedzibą w tym samym kraju;
  • niższe obciążenia publicznoprawne, szczególnie w zakresie podatku dochodowego oraz od towarów i usług. Taki stan rzeczy sprawia, że wielu przedsiębiorców rejestruje swoje spółki na Cyprze, Malcie czy w Liechtensteinie;
  • niższy poziom biurokracji – im więcej spraw urzędowych można załatwić poprzez skorzystanie z systemów online, tym łatwiej jest prowadzić działalność gospodarczą w danym kraju;
  • dogodne przepisy. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii nie wymaga się, by założyciel spółki Ltd. (Limited) zamieszkiwał na terytorium tego kraju.
  • dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej – jeśli dany kraj lub region słynie z dużej liczby specjalistów w danej dziedzinie, tym łatwiej będzie rozwinąć przedsiębiorstwo z branży w oparciu o wykwalifikowaną siłę roboczą;

Rejestracji spółki za granicą – o czym należy pamiętać?

Czy warto zdecydować się na rejestrację spółki za granicą? Nie sposób udzielić na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Ostateczna decyzja w tym zakresie powinna być uzależniona od wielu czynników, w tym między innymi:

  • specyfiki danej działalności gospodarczej,
  • bariery językowej (choć język angielski ułatwia prowadzenie spraw w wielu krajach, to do pełnego sukcesu może być niezbędna także znajomość np. francuskiego czy niemieckiego),
  • kosztów związanych z rejestracją spółki w innym państwie,
  • stopnia skomplikowania lokalnego prawa,

oraz wielu innych aspektów.

Należy też pamiętać o konsekwencjach na gruncie polskiego prawa. Rejestracja spółki za granicą nie daje gwarancji, że podatnik nie musi liczyć się z obciążeniami podatkowymi w Polsce. Zgodnie z krajowymi przepisami, jeśli przebywał on w danym roku więcej niż 183 dni na terenie RP lub posiadał w kraju tzw. centrum ośrodków życiowych (na przykład, jego działalność biznesowa, mimo rejestracji za granicą, będzie odbywać się głównie w Polsce), stanie się on w świetle prawa polskim rezydentem podatkowym.

Rejestracja spółki za granicą – podsumowanie

Decyzja o rejestracji spółki w innym kraju ma wielkie znaczenie i rzutuje na prowadzenie biznesu przyszłości. Jednocześnie, sam proces może być trudny od strony formalnej. To właśnie dlatego warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy fachowych prawników. Jedynie doświadczony profesjonalista będzie w stanie udzielić niezbędnych porad, które pozwolą na uniknięcie kosztownych błędów i skrócą czas trwania procesu rejestracji nowego podmiotu.