Niezależnie od segmentu rynkowego, jednym z kluczowych atutów w każdej branży biznesowej jest informacja. Posiadanie aktualnych danych na temat oczekiwań rynku pozwala zdobyć przewagę konkurencyjną. Jak pozyskać cenne informacje? Nie jest to proste, ale umiejętne przeprowadzenie badań marketingowych to niemal stuprocentowa gwarancja sukcesu.

Badania marketingowe — co to oznacza?

Badanie marketingowe (czasem określane także jako badanie rynku) to proces polegający na pozyskiwaniu przez przedsiębiorstwo informacji z otoczenia biznesowego. Polega ono na zebraniu danych, a następnie ich

interpretacji. Wnioski z badań powinny zostać wykorzystane na przykład podczas opracowywania nowego produktu lub usługi.

Co ciekawe, badanie rynku może zostać przeprowadzone nie tylko w stosunku do nowych i potencjalnych klientów, ale także wobec:

  • odbiorców,
  • dostawców.

Dzięki temu możliwe jest poznanie odczuć kontrahentów odnośnie np. współpracy z daną marką.

Metody badań marketingowych

Badania rynku przeprowadza się za pomocą takich metod jak na przykład:

  • ankiety w wersji internetowej, telefonicznej lub tradycyjnej,
  • obserwacje zachowań osób badanych (obserwacje te wykonywane są „w terenie”, w tym np. w placówce sklepu).

Oprócz powyższych coraz częściej prowadzi się także tzw. badania jakościowe. Zazwyczaj mają one postać indywidualnych, pogłębionych wywiadów z pojedynczymi respondentami. Takie wywiady prowadzone są z niewielką liczbą badanych (respondentów), ale pozwalają na pozyskanie bardziej pogłębionych informacji.

Badania marketingowe są użyteczne… ale trzeba przeprowadzić je z głową

Aby badania marketingowe rynku okazały się przydatne dla firmy, same dobre chęci nie wystarczą. Konieczne jest także sprawne zorganizowanie badań. Jeszcze przed przystąpieniem do researchu trzeba mieć pamiętać o kilku istotnych aspektach. Podczas wykonywania badań marketingowych warto zadbać o:

  • właściwy dobór próby — jeśli firma zajmuje się dostarczaniem na rynek ekskluzywnych produktów kosmetycznych dla kobiet, to respondentami powinny być m.in. panie o wysokich dochodach. Badanie opinii innych grup, w tym np. mniej zamożnych kobiet czy mężczyzn jest w takiej sytuacji bezcelowe,
  • nienachalne podejście do klienta. Uporczywe prośby o wypełnienie kwestionariusza mogą sprawić, że respondent nie tylko nie udzieli odpowiedzi, ale także zrazi się do danej marki,
  • precyzję. Pytania zawarte np. w ankiecie powinny być odpowiednio ułożone. Należy unikać zadawania ogólnych pytań oraz tworzenia zbyt rozbudowanego kwestionariusza. W takiej sytuacji wzrasta ryzyko, że zniechęcony klient porzuci wypełnianie ankiety.

Badania marketingowe. Podsumowanie

Umiejętnie przeprowadzone badania marketingowe pozwalają poznać, jakie są potrzeby i oczekiwania klientów w danym segmencie rynku. Można dowiedzieć się, jakie są ich preferencje zakupowe, a co zniechęca nabywców do danego produktu lub usługi. Tego typu informacje są w stanie zapewnić przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa i przyczynić się do jego rozwoju.

Aby jednak móc osiągnąć sukces w tym zakresie, niezbędne jest umiejętne przeprowadzenie badania marketingowego. W przeciwnym wypadku pozyskane informacje mogą być nie tylko nieprzydatne, ale wręcz przeciwne — szkodliwe dla danej marki.