Podczas prowadzenia działalności biznesowej w formie sklepu internetowego niezbędne jest stałe monitorowanie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Kluczowa jest w tym przypadku analiza powszechnie wykorzystywanych wskaźników. Należy do nich na przykład Bounce Rate, czyli wskaźnik odrzuceń. Dlaczego współczynnik odrzuceń strony e-sklepu jest tak istotny podczas analizy działania sklepu e-commerce?

Współczynnik odrzuceń — podstawowe informacje

Jednym z najważniejszych wskaźników w ocenie działalności sklepu jest współczynnik odrzuceń Bounce Rate. Wskaźnik ten pokazuje, jaki odsetek spośród użytkowników odwiedzających stronę internetową sklepu opuścił witrynę po obejrzeniu tylko jednej z podstron. Im wyższa procentowa wartość tego wskaźnika, tym większe powody do niepokoju dla właściciela sklepu działającego online.

Powody takiego stanu rzeczy mogą być różne. Zazwyczaj wysoki Bounce Rate jest spowodowany niewielkim asortymentem produktów oferowanych przez dany sklep lub nieatrakcyjnym wyglądem strony internetowej. 

Wskaźnik Bounce Rate pod pewnymi względami znacząco różni się od powszechnie wykorzystywanych mierników oceny działalności e-sklepu. Podczas gdy inne indeksy pokazują, w jakim stopniu działalność sklepu internetowego jest efektywna, Bounce Rate skupia się na słabościach internetowej platformy sprzedażowej i pokazuje, jaka część odbiorców uznaje daną witrynę e-sklepu za nieatrakcyjną.

Nie tylko analiza współczynnika odrzuceń — co jeszcze jest ważne podczas oceny e-sklepu?

Współczynnik odrzuceń BR to ważny, ale nie jedyny element, który należy na bieżąco analizować Oprócz miernika Bounce Rate niezbędna jest także systematyczna analiza wartości, jakie przyjmują takie wskaźniki jak na przykład:

  • współczynnik konwersji sklepu internetowego CR (ang. Conversion Rate), który pokazuje, jaki odsetek użytkowników odwiedzających witrynę e-sklepu wykonał oczekiwaną akcję (w zależności od indywidualnej sytuacji może być to na przykład zakup produktu czy rejestracja w sklepie internetowym);
  • średnia wartość zamówienia AOV (ang. Average Order Value) pokazująca przeciętną wartość koszyka zakupowego. AOV liczy się jako iloraz przychodów i liczby transakcji.

To jeszcze nie wszystko. Warto również zadbać o analizę treści na stronie e-sklepu pod kątem pozycjonowania SEO. Rozumie się przez to np. stosowanie fraz kluczowych, hierarchiczną budowę tekstu, stosowanie pogrubień itd. Dopiero pełna ocena efektywności e-sklepu, przeprowadzona w różnych aspektach jego funkcjonowania, pozwala na rzetelną, całościową analizę witryny.