Choć może wydawać się inaczej, to w rzeczywistości prowadzenie sklepu internetowego nie należy do najprostszych zadań. Osiągnięcie sukcesu zależy nie tylko od szerokiego asortymentu produktów oraz konkurencyjnych cen. Konieczne jest także sprawne wykorzystanie narzędzi informatycznych. Kluczowa staje się wówczas automatyzacja procesów w sklepie internetowym — dzięki temu nakłady finansowe oraz czasowe na zarządzanie sklepem e-commerce obniżają się.

Automatyzacja procesów w sklepie internetowym — co to oznacza?

Automatyzacja procesów w sklepie internetowym oznacza, że te procesy zachodzące w e-commerce, które mają powtarzalny charakter, zaczynają być wykonywane nie przez człowieka, lecz sztuczną inteligencję. Do pracownika należy wówczas jedynie obsługa nietypowych przypadków oraz skontrolowanie, czy zadania są realizowane przez system w sposób prawidłowy.

Przykładowo, automatyzacja w sklepie e-commerce może objąć takie procesy jak:

  • księgowość, czyli wystawianie faktur sprzedażowych dla klientów oraz ich wysyłka do odbiorców w formie elektronicznej, rejestrowanie płatności online dokonywanych przez odbiorców,
  • logistyka, przez co rozumie się między innymi zautomatyzowanie wysyłki dokumentów przewozowych czy potwierdzeń zamówień,
  • kontakt z klientem — w tym obszarze usprawnianie może polegać na wysyłaniu przez system zautomatyzowanych wiadomości na temat statusu przesyłki oraz planowanej dacie dostawy towaru,
  • marketing — dzięki wykorzystywaniu technologii cyfrowych możliwe jest zautomatyzowane wysyłanie ofert promocyjnych, newsletterów oraz kuponów rabatowych do tysięcy klientów jednocześnie. Co więcej, treść wiadomości reklamowych może zostać dostosowana w zależności od takich cech klienta jak na przykład wiek czy jego historia zakupowa.

Zasadniczo, korzyści z automatyzacji wzrastają wraz z rozwojem skali działalności biznesowej. Im większa sprzedaż oraz liczba obsługiwanych produktów, tym większe oszczędności może przynieść automatyzacja procesów w sklepie internetowym.

Dlaczego warto zdecydować się na automatyzację procesów  w sklepie internetowym?

Skuteczna i właściwie przeprowadzona automatyzacja procesów w sklepie internetowym sprawia, że przedsiębiorstwa zaczyna osiągać lepsze wyniki finansowe (rentowność sprzedaży), a jego działalność staje się coraz bardziej efektywna.

Dzięki automatyzacji najbardziej powtarzalnych czynności możliwa jest optymalizacja i redukcja kadry pracowniczej w sklepie internetowym oraz wyznaczenie pracownikom bardziej kreatywnych zadań. Przykładowo, pracownik sklepu e-commerce, który nie musi już zajmować się ręcznym wystawianiem dokumentów czy wysyłaniem maili przypominających, może zająć się tworzeniem bloga firmowego.

Jak widać, dzięki automatyzacji przedsiębiorca prowadzący swoją działalność w obszarze handlu internetowego jest w stanie nie tylko skupić się na wykonywaniu najbardziej strategicznych działań, ale także osiągnąć w krótkim czasie realne korzyści finansowe poprzez ograniczenie kosztów z tytułu wynagrodzeń.