W ramach leasingu operacyjnego samochodu przedsiębiorca ma prawo odkupić przedmiot umowy. Aby jednak osiągnąć ten cel, musi on dopełnić pewnych formalności. Jednym z najważniejszych kwestii w tym zakresie jest wniosek o wykupienie samochodu z leasingu. Jaki jest wzór tego dokumentu i gdzie można go znaleźć?

Wniosek o wykupienie samochodu z leasingu to podstawa

Możliwość wykupu samochodu z leasingu to dobre rozwiązanie dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy zamierzają — za stosunkowo niewielką opłatą — dalej korzystać z danego pojazdu w swoim przedsiębiorstwie.

Aby można było wykupić samochód z leasingu, należy wypełnić stosowny formularz. Tego typu dokument powinien zawierać między innymi takie informacje jak:

  • dane przedsiębiorstwa leasingobiorcy (nazwa i adres firmy, e-mail oraz numer telefonu kontaktowego),
  • wskazanie umowy, której dotyczy dany wniosek — najlepszym sposobem jest w tym przypadku podanie numeru umowy oraz dnia jej podpisania,
  • precyzyjne wskazanie przedmiotu umowy leasingowej. W przypadku samochodu może być to numer rejestracyjny pojazdu oraz numer VIN,
  • przebieg pojazdu (w kilometrach) według stanu na dzień składania wniosku,
  • podpis wnioskodawcy oraz pieczęć firmowa.

Oprócz wyżej wymienionych ważnym elementem jest także zamieszczenie w formularzu oświadczenia, zgodnie z którym wszystkie dotychczasowe zobowiązania wynikające z danej umowy zostały już opłacone. W przeciwnym wypadku firma leasingowa najprawdopodobniej wstrzyma procedurę wykupu auta do czasu wniesienia wszelkich nieuregulowanych opłat.

Jeśli podczas zawierania umowy leasingobiorca sporządził weksel, we wniosku zamieszcza się także prośbę o anulowanie tego dokumentu.

Czy trzeba samodzielnie sporządzać wniosek o wykupienie samochodu z leasingu?

Z pewnością wielu przedsiębiorców zainteresowanych wykupieniem auta z leasingu zadowoli informacja, że tego typu wniosków nie trzeba przygotowywać samodzielnie. Wręcz przeciwnie: wiele firm leasingowych oferuje gotowe formularze. Co więcej, część spośród nich przesyła informację o możliwości wykupu wraz z fakturą za ostatnią ratę. Dzięki temu proces wykupu samochodu z leasingu przebiega zazwyczaj szybko i bezproblemowo.

Nie tylko wniosek. O czym musi jeszcze pamiętać przedsiębiorca?

Prawidłowe wypełnienie wniosku i przesłanie go do leasingobiorcy to nie jedyny obowiązek, jaki musi spełnić leasingobiorca. Oprócz tego konieczne będzie — po zaakceptowaniu formularza przez firmę leasingową — opłaty z tytułu wykupu. Jaka jest jej wysokość?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, a koszty wykupu mogą znacząco różnić się w przypadku poszczególnych leasingodawców. Część z nich wymaga symbolicznej opłaty wynoszącej kilka procent wartości przedmiotu umowy leasingowej samochodu (czasem jest to zaledwie 1%), w innych przypadkach zaś należy liczyć się z kosztem wykupu na poziomie kilkunastu procent.

Taki stan rzeczy oznacza, że we wniosku o wykup przedmiotu leasingu umieszcza się również prośbę o przesłanie faktury VAT opiewającej na kwotę wykupu.