Nowoczesne rozwiązania informatyczne są w coraz większym stopniu obecne w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomagają one nie nie tylko w pozyskiwaniu nowych klientów czy realizacji działań marketingowych, ale także wypełnianiu wymaganych prawem obowiązków sprawozdawczych. Do tych ostatnich należy między innymi JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Plik JPK (Jednolity Plik Kontrolny) zastąpił wcześniej stosowane deklaracje na cel podatku od towarów i usług. Do regularnego składania JPK zobligowani są przedsiębiorcy mający status czynnego podatnika VAT. Stworzenie systemu JPK miało na celu zwiększenie skuteczności działania organów podatkowych.

Jakie są rodzaje plików JPK?

Podatki oraz sprawozdawczość finansowa w działalności gospodarczej to obszerne zagadnienie, które obejmuje różnorodne obszary działalności przedsiębiorstwa. W związku z tym opracowano kilka rodzajów Jednolitych Plików Kontrolnych, z których każdy dotyczy innego obszaru prowadzenia przedsiębiorstwa.

Do struktury JPK należą między innymi takie rozwiązania jak:

 • JPK_V7K. Jest to jeden z podstawowych rodzajów Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zastąpił on stosowane wcześniej deklaracje podatkowe na cel podatku od towarów i usług. Odpowiednikiem JPK_V7K dla przedsiębiorców rozliczających się kwartalnie z podatku od towarów i usług jest JPK_V7M,
 • JPK_KR — dane na temat ksiąg rachunkowych (obroty na kontach księgowych itp.). Plik ten wykorzystuje się w przypadku przedsiębiorstw stosujących pełną księgowość,
 • JPK_PKPIR — odpowiednik JPK_KR, który stosuje się w odniesieniu do przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów,
 • JPK_EWP — informacje finansowe typowe dla ewidencji przychodów ryczałtowych,
 • JPK_MAG — dane dotyczące gospodarki magazynowej (ewidencja stanu zapasów itd.),
 • JPK_SF — zapisy wchodzące w skład sprawozdania finansowego.   

W jaki sposób należy złożyć Jednolity Plik Kontrolny?

Podatnicy mogą złożyć Jednolity Plik Kontrolny m.in. na jeden z poniższych sposobów:

 • profesjonalny system księgowy — o ile oczywiście został on wyposażony w moduł pozwalający na wysyłkę plików JPK. Dobrą wiadomość dla przedsiębiorców stanowi fakt, że większość tego typu rozwiązań dostępnych na rynku oferuje podatnikom taką możliwość,
 • Klient JPK WEB — rozwiązanie internetowe udostępnione przez Ministerstwo Finansów,
 • e-mikrofirma — darmowy program, który również jest dostępny na stronie MF.

W przypadku przedsiębiorców korzystających z usług zewnętrznej księgowości wysyłką Jednolitego Pliku Kontrolnego zajmuje się biuro rachunkowe.

Jakie kary grożą przedsiębiorcom?

Zgodnie z obecnymi przepisami, sankcje grożą przedsiębiorcom z tytułu:

 • niewysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego w ustawowym terminie (według ogólnej zasady jest to 25. dzień miesiąca następnego po miesiącu raportowanym),
 • wysyłki pliku JPK zawierającego błędy oraz nierzetelne informacje na temat rozliczeń podatkowych.

Kary finansowe z tytułu wykroczenia/przestępstwa są wysokie i mogą wynosić np. 500 złotych za każdy stwierdzony błąd. Z kolei przesłanie JPK_VAT z nieprawdziwymi informacjami to ryzyko kary w wysokości do 720 stawek dziennych — może być to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.