Poważnym wyzwaniem, z którym muszą mierzyć się przedsiębiorcy podczas prowadzenia działalności gospodarczej, jest prawidłowe rozliczanie się z podatków, w tym szczególności podatku dochodowego oraz VAT. Szczególnie w tym ostatnim przypadku trzeba zwrócić na terminowość rozliczeń oraz poprawność ewidencji. Ważną rolę odgrywa wprowadzony w lipcu 2016 roku obowiązek wysyłki Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Co to jest JPK i o czym należy pamiętać podczas jego sporządzania?

Jednolity Plik Kontrolny — informacje podstawowe

Jednolity Plik Kontrolny (znany także jako JPK) to elektroniczny system, który zastąpił wcześniej stosowane deklaracje rozliczeniowe na cel podatku VAT. W skład systemu JPK wchodzi szereg modułów, w tym między innymi:

  • JPK_WB — zestawienie danych dotyczących wyciągów bankowych,
  • JPK_FA — wyciąg ze zbiorczymi informacjami na temat faktur VAT,
  • JPK_MAG — rejestr zawierający dane na temat operacji magazynowych.

Począwszy od października 2020 roku, przedsiębiorcy są zobowiązani do terminowego składania plików JPK_V7M (w przypadku podmiotów rozliczających się w okresach miesięcznych) oraz JPK_V7K (w sytuacji, gdy przedsiębiorca stosuje rozliczenia kwartalne i ma status małego podatnika).

Choć początkowo część przedsiębiorców miała inne zdanie na ten temat, to w rzeczywistości funkcjonowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego oznacza szereg udogodnień dla firm. Do głównych zalet wynikających z JPK należy między innymi usprawnienie czynności ewidencyjnych oraz zlikwidowanie konieczności prowadzenia papierowych rozliczeń.

Z drugiej strony, działanie systemu JPK umożliwia organom kontrolnym (urzędom skarbowym) bardziej skuteczne przeciwdziałanie wyłudzeniom podatkowym oraz innym nieuczciwym praktykom ze strony przedsiębiorców.

Jak złożyć Jednolity Plik Kontrolny?

Obecnie można złożyć Jednolity Plik Kontrolny na kilka sposobów. Oto niektóre z nich:

  • program do księgowości — możliwość prostej oraz intuicyjnej wysyłki JPK powinna być jednym z kryteriów wyboru programu księgowego,
  • e-mikrofirma, czyli aplikacja dostępna do pobrania na stronie Ministerstwa Finansów,
  • formularz uproszczony służący do generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego — rozwiązanie to również jest dostępne poprzez witrynę internetową Ministerstwa Finansów.

Jeśli z kolei chodzi o podpisanie przygotowanego pliku, to można zrobić to z użyciem Profilu Zaufanego (możliwe jest bezpłatne utworzenie Profilu Zaufanego poprzez wizytę w urzędzie lub z użyciem bankowości online), kwalifikowanego podpisu autoryzacyjnego (komercyjne, płatne rozwiązanie) lub danych autoryzujących.

Potwierdzeniem złożenia pliku JPK jest UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Kto jest zobowiązany do przygotowywania Jednolitego Pliku Kontrolnego?

W latach 2016-2018 wprowadzono wymóg sporządzania i wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego dla poszczególnych grup przedsiębiorców. Początkowo, obowiązkiem tym zostały objęte największe przedsiębiorstwa. W następnych latach wymóg sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego zarządzono także w stosunku do firm z sektora MŚP, czyli małych i średnich przedsiębiorstw.

Oczywiście, obowiązek ten nie dotyczy podmiotów objętych zwolnieniem (przedmiotowym lub podmiotowym) z podatku VAT.