Liczne zalety sprawiają, że uczestnictwo w systemie franczyzowym jest działaniem zalecanym, a w niektórych wypadkach stanowi właściwie jedyne rozwiązanie dające szanse na osiągnięcie sukcesu. Oczywiście, decyzja w tym zakresie nie powinna być podejmowana pochopnie. Jakie korzyści daje uczestnictwo w systemie franczyzowym i z jakimi zagrożeniami należy liczyć się wskutek podjęcia takiej decyzji?

System franczyzowy — na czym polega to rozwiązanie?

Istota działania systemu franczyzowego jest w gruncie rzeczy nieskomplikowana. Model franczyzowy to taka relacja między dwiema stronami, w ramach której:

  • franczyzodawca udostępnia swoje logo, materiały marketingowe (zarówno tradycyjne narzędzia promocji, jak i możliwości w ramach marketingu online) oraz służy pomocą w zakresie zarządzania,
  • franczyzobiorca w zamian za wymienione wyżej rozwiązania uiszcza różnego rodzaju opłaty i prowizje.

„Idealna” franczyza to swego rodzaju symbioza, w ramach które franczyzobiorca może na starcie wyróżnić się spośród licznej, lokalnej konkurencji za pomocą rozpoznawalnej marki, z kolei franczyzodawca otrzymuje cenne wsparcie i nie musi angażować się w działania prowadzone na szczeblu operacyjnym. Te ostatnie (np. rekrutacja pracowników, prowadzenie marketingu na lokalnego czy dbanie o wystrój lokal) leżą w gestii franczyzobiorcy.

O czym należy pamiętać, decydując się na uczestnictwo w systemie franczyzowym?

Oczywiście, tego typu współpraca nie jest pozbawiona zagrożeń i słabości. Przede wszystkim, franczyzobiorcy są zobowiązani do ponoszenia kosztów z tytułu przystąpienia do sieci franczyzowej. Jest to między innymi opłata wstępna, która wynosi najczęściej od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych — jej wysokość jest uzależniona od renomy i skali działania franczyzodawcy, a także od zakresu wsparcia, jakie oferuje on swoim franczyzobiorcom.

Kolejnym rodzajem opłat są okresowe prowizje, naliczane najczęściej jako procent od wypracowanych w danym miesiącu przychodów. Zazwyczaj tego typu prowizje stanowią kilka-kilkanaście procent zysku lub utargu.

Tego typu koszty to wydatki, które należy koniecznie ująć w biznesplanie planowanego przedsięwzięcia biznesowego. Z jednej strony, są one zazwyczaj przeznaczane przez franczyzodawcę na rozwój całej sieci i zachęcenie klientów, z drugiej jednak mogą poważnie obniżyć rentowność placówki franczyzobiorcy — jest to szczególnie groźne w przypadku młodych firm.

Koszty franczyzowe to jeszcze nie wszystko!

Drugim czynnikiem, który należy koniecznie wziąć pod uwagę podczas podejmowania decyzji o przystąpieniu do systemu franczyzowego, jest konieczność stosowania się wymogów franczyzodawcy. Zazwyczaj dotyczą one takich kwestii jak na przykład strój służbowy pracowników, wystrój lokalu firmowego, a nawet godziny otwarcia placówki.

Podsumowanie

Uczestnictwo w systemie franczyzowym to decyzja, której podjęcie powinno być poprzedzone wieloma tygodniami analizy. Należy wziąć pod uwagę m.in. opisane powyżej zagrożenia. Z drugiej strony, nie powinno się podchodzić do tego pomysłu zbyt pesymistycznie. Liczne przykłady pokazują, że franczyza zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu biznesowego.