Zarządzanie przedsiębiorstwem działającym w obszarze sprzedaży internetowej wymaga sprostania licznym wyzwaniom. Stworzenie skutecznej kampanii marketingowej, zadbanie o techniczne aspekty platformy sprzedażowej czy wprowadzanie programów rabatowych to tylko niektóre z nich. Nie wolno jednak zapominać o takich kluczowych aspektach jak na przykład wybór formy opodatkowania, którego trzeba dokonać już na starcie przygody biznesowej.

Formy opodatkowania – jakie są dostępne?

Aktywność biznesowa w postaci sklepu internetowego, podobnie jak w przypadku innych rodzajów działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu m.in. z tytułu podatku dochodowego. Fakt, że dostępne są różne warianty w tym zakresie, wbrew pozorom nie poprawia sytuacji początkującego przedsiębiorcy. Jeszcze przed uruchomieniem działalności gospodarczej niezbędne jest przeanalizowanie, jaka może być potencjalna wysokość zobowiązań podatkowych w przypadku wyboru danego rozwiązania.

Sklep internetowy a podatek od dochodów/przychodów

Jeśli chodzi o podatek od dochodów/przychodów, to przedsiębiorca ma do wyboru następujące rozwiązania:

  • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT – Personal Income Tax).
  • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT – Corporate Income Tax),
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Na czym polegają powyższe warianty?

Podatek PIT

Jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań jest podatek PIT. Dostępne formy PIT to: skala podatkowa ze stawkami 17% oraz 32%. Począwszy od 2022 roku, ta ostatnia stawka odnosi się do nadwyżki rocznych dochodów ponad kwotę 120 000 zł. Wybór skali podatkowej daje możliwość odliczania kosztów działalności od podstawy opodatkowania oraz zastosowania ulg (np. internetowej czy rehabilitacyjnej). Warto zdecydować się na ten wariant, jeśli spodziewane dochody nie przekroczą lub będą nieznacznie wyższe niż 120 000 zł, a podatnik może rozliczyć się z małżonkiem lub zastosować ulgi zmniejszające podatek.

Druga możliwość to podatek liniowy. Jego stawka jest wprawdzie wyższa i wynosi 19%, ale odnosi się ona do całości dochodów, w tym także nadwyżki ponad 120 000 zł. W tym przypadku nie ma jednak możliwości skorzystania z ulg, wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Z uwagi na brak progresji podatkowej zaleca się to rozwiązanie głównie dla firm, w przypadku których dochody będą bardzo wysokie.

Ryczałt

Ciekawym rozwiązaniem jest ryczałt ewidencjonowany. Stawka podatku w tym przypadku to jedynie 3%, ale podatek jest naliczany na podstawie PRZYCHODÓW, nie dochodów. Koszty prowadzenia działalności nie są tu brane pod uwagę. Z tego względu zaleca się stosowanie ryczałtu w przypadku firm, w których spodziewana rentowność – relacja dochodu do przychodów – będzie wysoka. Ponadto, wybór ryczałtu oznacza mniej obowiązków w zakresie ewidencji księgowej.

Wybór formy opodatkowania w sklepie internetowym – podsumowanie

Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć, jaka forma opodatkowania będzie optymalna w przypadku sklepu internetowego. Ostateczna decyzja powinno być uzależniona na przykład od analizy potencjalnych przychodów i kosztów. Aby uniknąć błędu, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy podatkowego lub doświadczonego specjalisty ds. księgowości. Ich pomoc jest niezbędna, ponieważ w ostatnich latach wprowadzono wiele zmian w polskich przepisach, w tym między innymi w prawie dotyczącym podatku dochodowego.