Przez lata prowadzenie zarobkowej działalności w formie świadczenia usług lub dostawy towarów nierozerwalnie wiązało się z otworzeniem działalności gospodarczej. Alternatywne działanie było postrzegane jako funkcjonowanie w tzw. szarej strefie. Zmieniło się to jednak w 2018 roku, wraz z wprowadzeniem ustawy Prawo przedsiębiorców. W efekcie zmian możliwe jest prowadzenie np. e-commerce w formie działalności nierejestrowanej, czyli sklep internetowy bez działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza a nierejestrowana

W ustawie z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców można znaleźć definicję działalności gospodarczej. Zgodnie z nią, jest to działalność o zarobkowym charakterze, którą wykonuje się w sposób zorganizowany. Według ogólnego podejścia działalność gospodarcza cechuje się ciągłością.

Pomimo iż działalność nierejestrowana (inne stosowane określenia to działalność nieewidencjonowana/nierejestrowa) spełnia powyższe warunki, ustawodawca zdecydował się nie traktować jej jako „standardowej” działalności gospodarczej. Taki stan rzeczy oznacza, że początkujący przedsiębiorca, który próbuje swoich sił np. w prowadzeniu sklepu internetowego, nie jest zobowiązany do:

  • uzyskania wpisu w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
  • opłacania składki zdrowotnej składek z tytułu ubezpieczeń społecznych,

Działalność nierejestrowana — kiedy można skorzystać z tego rozwiązania?

Jeszcze przed rozpoczęciem działalności nierejestrowanej należy pamiętać o istotnym ograniczeniu w zakresie przychodów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, miesięczne przychody z tego tytułu aktywności nie mogą przekroczyć połowy ustawowego wynagrodzenia minimalnego. W 2022 roku wynosi ono 3 010 złotych brutto. Taki stan rzeczy oznacza, że wpływy osiągane z tytułu działalności nierejestrowanej nie mogą przekroczyć limitu 1 505 złotych.

Ponadto, prawo do wykonywania działalności nierejestrowanej nie przysługuje osobom, które prowadziły działalność gospodarczą w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Sklep internetowy w formie działalności nierejestrowanej — kiedy jest to dobry sposób?

Działalność nieewidencjonowana to z pewnością dobry pomysł na początkowym etapie działalności w e-biznesie. Takie rozwiązanie można potraktować jako test, czy dana osoba będzie w stanie prowadzić przedsięwzięcie biznesowe na większą skalę. Ciekawym rozwiązaniem jest np. połączenie działalności nieewidencjonowanej z pracą na etacie — w takim przypadku wynagrodzenie ze stosunku pracy pozwoli na opłacenie rachunków.

Jeśli okaże się, że pomysł biznesowy spotkał się z zainteresowaniem rynku, warto zastanowić się nad rozwinięciem inicjatywy i przekształceniem jej w rejestrowaną działalność gospodarczą.

Sklep internetowy bez działalności gospodarczej. Czy jest to możliwe?

Prowadzenie sklepu internetowego bez oficjalnego zarejestrowania działalności gospodarczej to rozwiązanie elastyczne, które pozwala na uniknięcie kosztów z tytułu składek ZUS. Należy jednak mieć na uwadze, że działalność nierejestrowana — z uwagi na poważne ograniczenie co do wysokości przychodów — nie pozwala na rozwinięcie biznesu na większą skalę. Z drugiej jednak strony, jest to dobry sposób na „naukę” biznesu, a działalność nierejestrowana może zostać przekształcona w pełnoprawne przedsiębiorstwo.