Zakup za gotówkę nowego auta to wydatek rzędu co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych. Nie każdy może sobie na to pozwolić, a zakupienie samochodu wyłącznie z użyciem własnych środków często przekracza możliwości nawet tych przedsiębiorców, których biznes pomyślnie się rozwija. Na szczęście, możliwe jest skorzystanie z takich zewnętrznych źródeł finansowania jak leasing czy najem długoterminowy. Na czym polegają te rozwiązania i jakie są między nimi różnice?

Na czym polega leasing samochodu? Podstawowe informacje na temat leasingu auta

Leasing polega na udostępnieniu przez firmę wynajmującą (leasingodawcę) przedmiotu umowy podmiotowi korzystającemu (leasingobiorcy). Zazwyczaj leasing stosuje się w przypadku samochodów osobowych lub ciężarowych, aczkolwiek z opcji tej można skorzystać także w przypadku sprzętu komputerowego itp.

Atutem leasingu jest możliwość wykupu auta po zakończeniu umowy. Opłata z tego tytułu jest zazwyczaj bardzo niska i wynosi np. 1% wartości umowy. Z drugiej jednak strony należy ponieść opłatę wstępną jeszcze na początku trwania umowy, co odróżnia leasing od najmu.

Warto przy tym zaznaczyć, że leasing — w porównaniu z najmem długoterminowym — daje większe możliwości wpływania na kształtowanie się wielkości ekonomicznych w przedsiębiorstwie, w tym między innymi jego bilans.

Taki stan rzeczy wynika stąd, iż dwa podstawowe warianty leasingu — operacyjny oraz finansowy — należy w inny sposób ewidencjonować pod kątem księgowym. Główna różnica polega na tym, że leasing finansowy oznacza zaliczenie przedmiotu umowy do środków trwałych leasingobiorcy. W drugim przypadku, tzn. wskutek wyboru wariantu operacyjnego, auto wciąż pozostaje własnością leasingodawcy. Przedsiębiorca nie ma takich możliwości w przypadku najmu. W wariancie tym raty z tytułu najmu stanowią po prostu koszty przedsiębiorstwa.

Czym charakteryzuje się wynajem długoterminowy?

W pewnym uproszczeniu usługa wynajmu długoterminowego przypomina abonament telefoniczny. Wprawdzie w porównaniu z leasingiem najem długoterminowy jest zazwyczaj nieco droższym rozwiązaniem, z drugiej strony jednak korzystający z tego rozwiązania mogą liczyć na dodatkowe korzyści.

Jedną z głównych zalet wynajmu jest fakt, że comiesięczna opłata pokrywa większość kosztów związanych z eksploatacją samochodu, w tym między innymi nakłady na usługi serwisowe i przeglądy. Głównym (a w wielu przypadkach właściwie jedynym) kosztem jest wydatek na zakup paliwa.

Kolejnym z atutów takiego rozwiązania jest fakt, że osoba korzystająca z najmu długoterminowego oddaje z powrotem auto po zakończeniu umowy. Jest to korzystna opcja w przypadku wszystkich tych, którzy zamierzają mocno eksploatować auto np. poprzez odbywanie częstych podróży służbowych. W przypadku umowy najmu długoterminowego zużyty samochód jest po kilku latach zwracany firmie wynajmującej, a przedsiębiorca może podpisać umowę na korzystanie z nowego pojazdu.

Wynajem długoterminowy a leasing auta. Na jakie rozwiązanie się zdecydować? Podsumowanie

Niestety, na to pytanie nie da się udzielić uniwersalnej odpowiedzi. Zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie wiąże się z pewnymi korzyściami oraz słabościami. To, na jaki wariant powinien zdecydować się konsument lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, zależy m.in. od jego możliwości płatniczych oraz oczekiwań.