Kwestie związane z wymiarem czasu pracy są w przypadku etatowców ściśle regulowane przez prawo. Jaka jest ilość dni pracujących w 2022 roku? W jakich sytuacjach wymiar czasu pracy ulega zmniejszeniu? Czy rozwiązania te stosuje się również w przypadku osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych? Przeczytaj poniższy tekst, by poznać odpowiedzi.

Wymiar czasu pracy a przepisy prawne

Takie aspekty, jak na przykład wymiar czasu pracy, są unormowane przez ustawę z dnia 26 czerwca 1974 roku. Zgodnie z art. 129 Kodeksu pracy, w standardowych sytuacjach czas wykonywania obowiązków zawodowych nie powinien przekroczyć ośmiu godzin w czasie jednej doby. Oznacza to przeciętnie czterdzieści roboczogodzin w czasie pięciodniowego tygodnia pracy. Okres rozliczeniowy nie powinien być dłuższy niż cztery miesiące. Takie rozwiązania zostały uwzględnione w art. 129 §1.

Z kolei w art. 129 §2 przyjęto limit dla sytuacji nadzwyczajnych. Według tego zapisu okres rozliczeniowy może zostać wydłużony nawet do dwunastu miesięcy. Rozwiązanie to może jednak zostać zastosowane wyłącznie w sytuacji, w której wystąpiły obiektywne (np. techniczne) czynniki. Tak czy inaczej, pracodawca jest wówczas zobligowany do zachowania zasad dotyczących ochrony zdrowia i życia zatrudnionych pracowników.

Wymiar czasu pracy w 2022 roku

„Modelowy” miesięczny czas pracy wynosi:

8 godzin x 5 dni w tygodniu x 4 tygodnie w miesiącu = 160 godzin.

Oczywiście, w przypadku dłuższych miesięcy może być 168 godzin i więcej. Zazwyczaj miesiącem o najniższej liczbie roboczogodzin jest luty jako najkrótszy miesiąc w roku lub styczeń/grudzień (z uwagi na święta Bożego Narodzenia, Święto Trzech Króli oraz Nowy Rok).

Ponadto, podczas ustalania miesięcznego wymiaru pracy należy odjąć po 8 godzin za każdy dzień świąteczny, który wypada w dzień inny niż niedziela.

Roczny wymiar czasu pracy w 2022 roku wynosi łącznie 2008 godzin:

 • styczeń – 152 h,
 • luty – 160 h,
 • marzec – 184 h,
 • kwiecień – 160 h,
 • maj – 168 h,
 • czerwiec – 168 h,
 • lipiec – 168 h,
 • sierpień – 176 h,
 • wrzesień – 176 h,
 • październik – 168 h,
 • listopad – 160 h,
 • grudzień – 168 h.

Jakie są dni wolne od pracy w 2022 roku?

Zgodnie z przepisami, 2022 roku przewiduje się następujące dni wolne od pracy:

 • 1 stycznia,
 • 6 stycznia,
 • 18 kwietnia,
 • 3 maja,
 • 16 czerwca,
 • 15 sierpnia,
 • 1 listopada,
 • 11 listopada,
 • 26 grudnia.

Dni pracujące a umowy cywilnoprawne

Przedstawione powyżej rozwiązania dotyczą jedynie pracowników wykonujących swoje obowiązki w ramach stosunku pracy. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób, które nawiązały z firmą współpracę na zasadach umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia lub o dzieło). W takim wypadku nie stosuje się zasad ustalania wymiaru czasu pracy opisanych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku.

Zasadniczo, zleceniobiorcy mają większą elastyczność w zakresie wykonywania powierzonych im zadań. Dotyczy to w szczególności takich branż jak na przykład: copywriting i marketing internetowy, grafika komputerowa, IT itp. Rozwiązanie to ma jednak także „ciemną” stronę, czyli brak płatnych nadgodzin, prawa do urlopu wypoczynkowego itp.