Zaufanie w biznesie jest postrzegane jako jeden z elementów kluczowych do pomyślnej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. Z drugiej strony, nie oznacza to jednak, że zweryfikowanie obecnego lub przyszłego kontrahenta nie jest zalecane. Wręcz przeciwnie, takie działanie wydatnie zmniejsza ryzyko z nierzetelnym lub nieuczciwym podmiotem. Kluczowe w takim przypadku jest sprawdzenie rejestracji firmy.

Sprawdzenie rejestracji firmy — na czym polega?

Rzetelne sprawdzenie przyszłego kontrahenta nie likwiduje, ale znacznie zmniejsza ryzyko, że podmiot ten nie ureguluje w terminowy sposób zobowiązań określonych w umowie. 

Jeszcze przed podjęciem współpracy handlowej podmioty powinny przekazać sobie takie podstawowe informacje jak między innymi pełna nazwa firmy oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (numer NIP). Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii internetowych sprawia, że wystarczy połączenie z internetem, aby móc z dowolnego miejsca skorzystać z baz online.

Sprawdzenie rejestracji firmy kontrahenta powinno objąć przede wszystkim takie elementy jak:

  • weryfikacja danych formalnych (data utworzenia działalności gospodarczej, forma organizacyjno-prawna),
  • branża/branże, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
  • terminowość spłacanych zobowiązań.

Jakie narzędzia można wykorzystać w celu zbadania powyższych aspektów?

Weryfikacja danych formalnych. Bazy REGON oraz KRS jako źródło informacji

Dzięki skorzystaniu np. z internetowej bazy REGON można sprawdzić — z użyciem numeru NIP, REGON bądź KRS — takie ogólne informacje jak: data rozpoczęcia działalności gospodarczej, pełen adres siedziby przedsiębiorstwa oraz jego nazwa.

Cennym źródłem informacji o przedsiębiorstwie jest także Krajowy Rejestr Sądowy. Oprócz wyżej wymienionych rodzajów danych wyciąg z KRS zawiera dane na temat udziałowców, wysokości kapitału zakładowego oraz wspólników odpowiedzialnych za reprezentację spółki. W KRS można również sprawdzić, czy dana spółka znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji.

Branża działalności biznesowej

Przed podjęciem współpracy warto zweryfikować, czy formalne informacje na temat branży prowadzonej działalności gospodarczej pokrywają się z deklaracjami przedsiębiorcy. Do tego celu można wykorzystać informacje z systemu PKD — Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Informacje na temat kodów używanych przez przedsiębiorcę w ramach Polskiej Klasyfikacji Działalności można sprawdzić w wymienionych już systemach online, czyli bazie internetowej REGON oraz Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeśli dane tam zawarte oraz informacje przekazywane przez przyszłego kontrahenta są rozbieżne, powinno to stanowić ostrzeżenie dla przedsiębiorcy planującego współpracę biznesową.

Terminowość spłacanych zobowiązań

Last but not least stanowi weryfikacja terminowości w spłacaniu zobowiązań. Do tego celu służy KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów. Jeśli przedsiębiorca nieterminowo spłaca swoje zobowiązania handlowe lub publicznoprawne (dotyczy to także osób prywatnych), informacja na ten temat znajdzie się w systemie KRD. Informacja ta jest sprawdzana także przez banki podczas przeprowadzania oceny zdolności kredytowej.